Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NEMA POMAKA U USPOSTAVLJANJU REGISTRA SLUŽBENIKA U INSTITUCIJAMA BIH

04.09.2020.


Uspostavljanje registra službenika u institucijama BiH već punu deceniju tapka u mjestu, a o preprekama koje koče taj posao ne žele više da pričaju ni u nadležnoj Agenciji koja godinama u svojim planovima rada navodi nadu da će i tome stati u kraj.

Agencija za državnu službu BiH već nekoliko godina u planovima rada kao jedan od prioriteta ističe formiranje tog registra. I u novom planu za 2021. godinu je navedeno da će se raditi na prevazilaženju prepreka za uspostavljanje registra, a koje su vezane za primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 - ispr.), bez navođenja detalja.

Sličan odgovor stigao je i na pitanja u vezi sa ovom temom. Umjesto konkretnih odgovora na pitanja od kada nastoje da uspostave taj registar, koje su ključne prepreke u vezi sa primjenom Zakona o zaštiti ličnih podataka, s obzirom na to da je zbog toga posao duže vrijeme blokiran te da li je u proteklom periodu bilo razgovora sa nadležnima iz Agencije za zaštitu ličnih podataka i šta BiH dobija uspostavljenjem registra, samo su dostavili rješenje kolega iz Agencije za zaštitu ličnih podataka iz decembra 2010. godine, navodeći da je iz njega vidljiva sva problematika, razlozi i obrazloženja.

- Zabranjuje se Agenciji za državnu službu da obrađuje lične podatke zaposlenih u institucijama BiH kroz Informacioni sistem za upravljanje ljudskim resursima i nalaže da izbrišu do sada prikupljene podatke - to je, između ostalog, navedeno u tadašnjem rješenju Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, koje je stiglo na adresu rukovodstva njihovih kolega u Agenciji za državnu službu.

Za članicu Komisije za finansije i budžet u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Mirjanu Marinković Lepić ovakva slika je samo jedan od pokazatelja kakvo je stanje u mnogim sektorima.

- Na ovom pitanju se vidi nemar, a ako se, s druge strane, radi i ne može se nešto postići potrebno je o tome obavijestiti Savjet ministara pa i sam Parlament BiH. Za mene je neshvatljivo da se neka pitanja vuku godinama i da se stalno iznova postavlja nešto kao prioritet, a nema pomaka - rekla je Marinković Lepić.

Javni sektor u BiH je već duže vrijeme pod lupom domaćih i međunarodnih institucija, a njihova analiza će pokazati koliko ima viška radnika i za koliko je moguće smanjiti troškove na osnovu njihovih ličnih primanja. Ekonomisti i predstavnici nevladinog sektora već godinama upozoravaju na enormno veliki broj zaposlenih u javnom sektoru, ali da ništa nije urađeno da bi on bio smanjen i obezbijeđene prijeko potrebne uštede.

Prema najnovijoj statistici Agencije za državnu službu, u institucijama na nivou BiH na kraju juna ove godine bila su zaposlena 3.844 službenika.

Problema sa uspostavljanjem registra zaposlenih u javnoj upravi ima i u Republici Srpskoj. Prema posljednjim ocjenama otišla je dosta koraka ispred nivoa BiH i FBiH, a na korak je da od formiranja registra u saradnji sa Svjetskom bankom i ostalim nivoima vlasti odustane te da sama do kraja završi projekat.

U Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Republike Srpske nedavno su podsjetili da su zakonske pretpostavke za izradu registra zaposlenih u javnom sektoru stvorene još 2017. godine donošenjem Zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017). Od tada, kako su dodali, čekaju Svjetsku banku, odnosno ostale nivoe vlasti da donesu isti zakon, da bi mogli nastaviti sa procedurom, kako je i planirano reformskom agendom.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Vedrana Kulaga Simić, 01.09.2020.

Naslov: Redakcija