Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o slobodnim zonama

04.09.2020.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 86. sjednici, održanoj u Banjaluci, Nacrt zakona o slobodnim zonama Republike Srpske.

Ovim zakonom uređuju se uslovi za osnivanje i rad slobodnih zona, djelatnosti koje se mogu obavljati u slobodnoj zoni i uslovi za njihovo obavljanje, kao i prestanak rada slobodnih zona. Osnovni razlog za donošenje Zakona o slobodnim zonama Republike Srpske je uspostavljanje i funkcionisanje slobodnih zona u Republici Srpskoj. Efikasno poslovanje slobodnih zona doprinijeće poboljšanju poslovnog okruženja i povećanju konkurentnosti kao osnova za privlačenje investicija. Isto tako, kroz rad slobodnih zona omogućiće se bolje iskorišćavanje industrijskih potencijala, stvoriće se uslovi za uvođenje novih tehnologija i otvaranje novih radnih mjesta, što će biti od koristi za cjelokupnu privredu Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela Odluku o izmjeni Odluke o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2020. godinu.

Izmjenom Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2020. godinu, dosadašnja planirana sredstva u iznosu od 10.928.000,00 KM povećana su na 16.901.414,30 KM, za zapošljavanje 3.292 lica, umjesto ranije planiranih 2.209 lica.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o zbrinjavanju radnika u privrednom društvu "UNIS-Fabrika cijevi" a.d. Derventa "u stečaju".

Zadužuje se Ministarstvo finansija da iz Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu ili iz drugih izvora sredstava koja se naplaćuju i raspoređuju preko sistema jedinstvenog računa trezora Republike, obezbijede sredstva u ukupnom iznosu od 358.557,67 KM, od čega se iznos od 243.345,14 KM odnosi na uplatu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti radi ostvarivanja prava radnika privrednog društva "UNIS - fabrika cijevi" - u stečaju a.d. Derventa kod Zavoda za zapošljavanje, a iznos od 115.212,53 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje Fondu PIO za 12 radnika koji sa tom uplatom ispunjavaju uslove za penziju.

Za preostale radnike privrednog društva "UNIS - fabrika cijevi" a.d. Derventa "u stečaju", koji budu naknadno ostvarili uslove za penziju, uplata sredstva na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje vršiće se kroz pojedinačnu uplatu doprinosa prema pristiglim rješenjima Fonda PIO.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o izradi Registra podsticaja Republike Srpske.

Cilj uspostavljanja Registra jeste da se obezbijedi jasan i sveobuhvatan pregled planiranih, odobrenih i realizovanih sredstava za podsticaje privredi Republike Srpske, kako na republičkom tako i na lokalnom nivou, a uključujući podatke kao što su davaoci i implementatori raspodjele podsticaja, pravnog osnova za njihovu dodjelu, izvora sredstava, vrste i namjene podsticaja, pa sve do informacija o tome kome su i u kom iznosu sredstva dodijeljena. Na taj način bi se osigurala bolja koordinacija i razmjena informacija između institucija koje dodjeljuju podsticaje, transparentniji uvid u odobrena i dodijeljena sredstva za podsticaje i kvalitetnija statistička osnova za potrebe institucija Republike Srpske, a na osnovu iste i predlaganje mjera za kvalitetniju raspodjelu podsticajnih sredstava. Plan je da se podaci o podsticajima vode na republičkom i lokalnom nivou, uključujući informacije sve do krajnjeg korisnika.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi za angažovanjem i finansiranjem asistenata za učenike sa smetnjama u razvoju u kalendarskoj 2021. godini.

Zadužuju se Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva za period januar-decembar 2021. godine u iznosu od 2.000.000,00 KM, za finansiranje asistenata za učenike sa smetnjama u razvoju.

Kako bi omogućilo kvalitetnije i pristupačnije vaspitanje i obrazovanje učenicima sa smetnjama u razvoju, Ministarstvo prosvjete i kulture od školske 2010/2011. godine finansira asistente, koji su se do 2017. godine, od kada je angažovanje asistenata definisano Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, prioritetno odobravali za učenike sa autizmom i, u pojedinačnim slučajevima, asistente za učenike sa teškim smetnjama u razvoju.

Asistenti su tehnička podrška učenicima i angažovani su u periodu dok traje nastava, na pola radnog vremena. Ministarstvo prosvjete i kulture u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom sprovodi inkluziju u školama u Republici Srpskoj, koja se, između ostalog, ostvaruje uključivanjem djece s posebnim obrazovnim potrebama u odjeljenja osnovnih škola.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 03.09.2020

Naslov: Redakcija