Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SA 234. SJEDNICE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

04.09.2018.


U Banjoj Luci, 29. avgusta 2018. godine, održana Dvije stotine i trideset i četvrta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (daljnje: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonima Republike Srpske.

Između ostalih odluka koje je Ustavni sud donio na sjednici izdvojićemo, radi ilustracije, odluku broj U-83/17. Ovom odlukom je utvrđeno da Odluka o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4. u Tesliću nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII) i Zakonom o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik RS", br. 40/2013, 2/2015 - odluka US, 106/2015 i 3/2016 - ispr.). Neustavnost navedene odluke Ustavni sud je utvrdio temeljem toga što postupak usvajanja osporenog planskog dokumenta nije proveden u saglasnosti sa imperativnim normama Zakona o uređenja prostora i građenju, čime je njegov donosilac povrijedio ustavno načelo zakonitosti kojim je određeno da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

Ustavni sud je, pored navedene, takođe donio i rješenja u predmetima broj U-80/17 i U-108/17 kojima je obustavio postupke jer su prestali postojati procesni razlozi za njihovo daljnje vođenje.

Pored odlučivanja o predmetima iz domena ustavnosudske nadležnosti, Ustavni sud je odlučivao i o drugim pitanjima vezanim za svoje redovno poslovanje.


IZVOR: Ustavni sud Republike Srpske, 29.08.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772