Zastava Srbije

MALA VJEROVATNOĆA ULASKA BIH U NAREDNU FAZU PREGOVORA SA EU: Na predstojećoj konferenciji povodom novog Paketa proširenja biće predstavljeni zahtjevi Bosni i Hercegovini

04.08.2020.


Bosna i Hercegovina ima još nekoliko mjeseci da uvjeri EU da ozbiljno misli o provođenju reformi, jer će na jesen na konferenciji tokom predstavljanja novog Paketa proširenja biti predstavljeni naredni koraci prema BiH.

Martina Trogrlić, portparol Direkcije za evropske integracije BiH, kaže da BiH treba da znatno ubrza provođenje ključnih 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o kandidaturi.

"Što BiH bude brže postizala konkretne rezultate u realizaciji ovih prioriteta, to će imati više argumenata za brži napredak. U tom smislu ključno je da se iskoristi preostalo vrijeme do jeseni", ističe ona.

Naredni korak poslije podnošenja upitnika će biti započinjanje procesa skrininga domaćih pravnih akata. Trogrlićeva pojašnjava da je riječ o dubinskoj analizi i ocjeni nivoa usklađenosti zakonodavstva u državi s pravnom stečevinom EU te utvrđivanju aktivnosti koje je potrebno dalje realizovati.

"Detalji vezani za provođenje skrininga se utvrđuju u pregovaračkom okviru, koji za svaku državu pojedinačno, na prijedlog Europske komisije, usvaja Vijeće EU. O tome da li je i koliko unaprijeđena metodologija proširenja utjecala na skrining, npr. njegovu dinamiku ili s kojim poglavljima acquisa će započeti, moći će se tek reći kad se usvoje i primijene u praksi pregovarački okviri za Sjevernu Makedoniju i Albaniju, a koje je Evropska komisija predložila početkom ovog mjeseca i koji su prvi koji slijede novousvojenu metodologiju", naglasila je ona.

Iako je u posljednjih nekoliko mjeseci uz angažman Delegacije EU i evropskih institucija postignut određen pomak, još ima mnogo problema, a treba podsjetiti da BiH nije bila u stanju da odgovori na 21 pitanje iz upitnika EU koja se odnose na pravnu državu, regionalnu politiku i obrazovanje, a koja su bila potrebna da bi Evropska komisija napisala Mišljenje. Na naše pitanje Delegaciji EU koliko je neodgovaranje na sva pitanja naštetilo BiH, odgovaraju da su zvanični odgovori bili samo jedan od izvora informacija koji je Komisija koristila u svojoj analizi.

"Komisija je takođe organizovala i veliki broj ekspertnih misija u BiH i uzela u obzir doprinose dobijene u konsultacijama održanim sa zainteresovanim stranama kao što su organizacije civilnog društva, međunarodne organizacije i države članice EU. Ovaj proces zaključen je 29. maja 2019. godine objavljivanjem Mišljenja i pratećeg Analitičkog izvještaja", navode oni.

Jedno od pitanja na koje nije odgovoreno u upitniku je oblast obrazovanja. Narodna skupština je na inicijativu srpskog člana Predsjedništva BiH stavila veto na trenutni prijedlog kako da se riješi pitanje PISA testiranja, jer tvrde da se pokušava izvršiti prenos nadležnosti iz oblasti obrazovanja, koje je sada na entitetskom nivou.

Adnan Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina, kaže da će biti teško objasniti zemljama članicama EU da su vlasti RS učestvovale na prethodnoj PISA studiji, a da sada ne žele da učestvuju. Na naše pitanje koliko je realno da BiH uđe u narednu fazu pregovora s EU i dobije kandidatski status, on kaže da je to malo realno zbog niza razloga.

"U ovom trenutku nije realno to očekivati jer je BiH vrlo nisko na agendi i jer postoji osjećaj da na svaku malu dobru vijest dođe jedna loša vijest", kaže on. Ipak, kako ističe, misli da je uz malo dodatne dobre volje moguće izboriti se za kandidatski status", rekao je Ćerimagić.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 03.08.2020.

Naslov: Redakcija