Zastava Srbije

IZBORNI ZAKON BIH: Neusaglašenost zakona sa entitetskim propisima ostavlja prostor Centralnoj izbornoj komisiji za proizvoljna tumačenja

04.08.2020.


Prema tumačenju CIK, državni službenici mogu se kandidovati za javnu izbornu dužnost samo ako prethodno podnesu ostavku ili postupe u skladu sa zakonima koji regulišu njihov status.

Ovo se navodi u odgovoru predsjednika Centralne izborne komisije BiH Željka Bakalara na pitanja jedne opštinske izborne komisije u vezi sa kandidaturom državnih službenika u republičkim organima uprave u Republici Srpskoj i opštinskih službenika i ostalih lica zaposlenih u organima lokalne samouprave.

- Prema članu 1.8 Izbornog zakona BiH, ako CIK utvrdi da lice nije podnijelo ostavku na položaj ili nije postupilo u skladu sa zakonom kojim se reguliše njegov status u periodu od ovjere kandidature do štampanja glasačkih listića, izvršiće se uklanjanje imena ovog lica sa ovjerenih kandidatskih lista, a ako se isto utvrdi nakon štampanja glasačkih listića, takvom licu neće biti dodijeljen mandat ako ga osvoji - navodi se u odgovoru.

Prilikom kandidature, navodi se dalje, svaki kandidat podnosi svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu kojom izjavljuje da nema smetnji za kandidovanje iz naprijed navedenih odredaba Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 23/2001, 7/2002, 9/2002, 20/2002, 25/2002 - ispr., 4/2004, 20/2004, 25/2005, 77/2005, 11/2006, 24/2006, 33/2008, 37/2008, 32/2010, 48/2011 - odluka US, 63/2011 - odluka US, 18/2013, 7/2014, 31/2016, 54/2017 - odluka US i 41/2020).

Prema tvrdnjama naših sagovornika, neusaglašenost Izbornog zakona BiH sa entitetskim zakonima o lokalnoj samoupravi i aktima kojima se reguliše pitanje sukoba interesa, ostavlja CIK-u prostor za proizvoljna tumačenja. Poslanik u Narodnoj skupštini RS Nedeljko Glamočak kaže da u izbornoj legislativi ima praznina, što ostavlja prostor za različita tumačenja.

- Smatram da nije u redu da bude zabranjeno kandidovanje opštinskim službenicima, isto kao što nije u redu da neko bude na dvije funkcije. Ne treba nikome onemogućavati da bude kandidat, ali može se usloviti da ako bude izabran, mora da se odluči da li će biti odbornik ili opštinski službenik - kaže Glamočak.

On dodaje da je CIK i do sada svaku situaciju tumačio posebno od slučaja do slučaja.

- Sada imamo situaciju da u poslaničkim foteljama sjede načelnici odjeljenja po lokalnim upravama, tako da ne vidim osnova da se opštinskim službenicima zabranjuje kandidovanje. Kada sam prvi put izabran za poslanika, izabran sam sa funkcije zamjenika načelnika opštine Kotor Varoš i od CIK-a sam tada dobio tumačenje da to ne predstavlja sukob interesa - kaže Glamočak.

I banjalučki advokat Darko Kremenović kaže da pravne praznine ostavljaju mogućnost CIK-u da po svom nahođenju odlučuje ko se može kandidovati, a ko ne.

- Političari se bore za vlast da bi mogli po svom načinu da tumače zakone. Pitanje kandidovanja opštinskih službenika u neku ruku otkriva i zašto se političari bore za to da, uslovno rečeno, svoje ljude imenuju za članove CIK-a - kaže Kremenović.

Prema Izbornom zakonu BiH, kandidovanje i upis u birački spisak zabranjen je licima kojima je izrečena kazna ili su pod optužnicom Haškog tribunala ili se nisu povinovala naredbi da se pojave pred tribunalom.

Isto tako, zabranjeno je kandidovanje i upis u birački spisak i svim licima kojima je pred sudovima u BiH izrečena kazna zbog ozbiljnog kršenja humanitarnog prava, kao i onima koji se nisu pojavili pred sudom.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 03.08.2020.

Naslov: Redakcija