Zastava Srbije

ODRŽANA 136. SJEDNICA VLADE RS: Utvrđeni Prijedlog Zakona o suzbijanju korupcije i Nacrt zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama

04.08.2017.


Vlada Republike Srpske utvrdila je u Banjaluci Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, s ciljem usaglašavanja sa Krivičnim zakonikom Republike Srpske ("Sl. Glasnik RS", br. 64/2017) i Zakonom o javnim tužilaštvima ("Sl. glasnik RS", br. 69/2016) .

Na sjednici je utvrđen Nacrt zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama, kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama i pravne posljedice zakašnjenja njihovog ispunjenja radi poboljšanja likvidnosti privrednih subjekata u Srpskoj.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi poboljšanja likvidnosti ekonomskog sistema Republike Srpske, te ubrzanja protoka novčanih sredstava, što smanjuje potrebnu količinu novca u opticaju, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade Republike Srpske.

Vlada Srpske razmotrila je usmenu informaciju ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Steve Mirjanića o posljedicama suše u agrarnom sektoru, te je zaduženo je resorno ministarstvo da prati stanje i da za narednu sedmicu pripremi novu procjenu negativnih efekata suše, kao i da predloži moguće mjere.

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o realizaciji mjere populacione politike "Fond treće i četvrto dijete" za 2016. godinu u kojoj se navodi da je rođeno 1.305 tređerođene djece i 241 četvrtorođeno dijete.

Broj trećerođene i četvrtorođeno djece u 2016. godini povećan je za tri odsto, u odnosu na 2015. godinu. Projekat "Fond treće i četvrto dijete" realizuje Ministarstvo porodice, omladine i sporta, u saradnji sa Јavnim fondom za dječiju zaštitu Republike Srpske od 2006. godine. Ovim projektom, kao jednom od mjera pronatalitetne populacione politike, isplaćuje se jednokratna novčana naknada svim majkama koje u tekućoj godini rode treće odnosno četvrto dijete. Na ostvarivanje ove naknade nema uticaja materijalni status porodice, tako da je ovo jedna tipična pronatalitena materijalna mjera koja je naišla na prihvatanje u društvu.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta je za ove namjene od 2006. do 2016. godina izdvojilo 8.265.174 KM. U 2016. godini jednokratna naknada za svako trećerođeno dijete iznosila je 600 KM, odnosno 450 KM za svako četvrtorođeno dijete, podsjeća se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o početku rada Okružnog centra Sudske policije u Prijedoru, kojom se utvrđuje da su ispunjene materijalne i druge pretpostavke da može da počne sa radom od 10. avgusta.

Ministri su donijeli zaključak kojim je zadužena uprava preduzeća "Šume Srpske" da Vladi do 7. avgusta dostavi izvještaj o realizaciji ugovorenih količina šumskih drvnih sortimenata u ovoj godini, kao i o projekcijama realizacije ugovorenih količina šumskih drvnih sortimenata do kraja godine.


Izvor: RTRS, Vebsajt Vlade Republike Srpske, 03.08.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija