Zastava Srbije

PRODUŽEN ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OPĆINA I GRADOVA U FBIH: Rok za podnošenje prijava 8. jul 2022. godine

04.07.2022.


Vlada Federacije BiH je, u skladu sa zaključkom s posljednje sjednice, za sedam dana produžila rok za podnošenje prijava po Javnom pozivu za podnošenje prijava za finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH. Rok za podnošenje prijava, a na zahtjev općina i gradova, Vlada je tako produžila do 8. jula ove godine.

Javni poziv objavljen je 14.6.2022. godine u dnevnim novinama i na web stranici Vlade FBiH, a u skladu je sa Odlukom Vlade FBiH od 19. maja ove godine, a koja se odnosi na kapitalne transfere iz Budžeta FBiH drugim nivoima vlasti u ukupnom iznosu od 29 miliona KM.

Općine i gradovi se mogu prijaviti za projekte, zahtjeve ili inicijative iz oblasti putne infrastrukture (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprečavanje erozije, itd.), komunalne infrastrukture (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže, itd.), te objekte obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera. Također, Javni poziv je otvoren i za prijave ostalih objekata i drugih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave koje su do momenta zatvaranja javnog poziva, izvršile povrat neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava, dodijeljenih na osnovu Javnog poziva iz 2020. godine. Prednost će imati projekti koji su visokog stepena zrelosti i prioritetni su za implementaciju u jedinicama lokalne samouprave, te direktno doprinose boljem kvalitetu života.

Maksimalna vrijednost finansiranja za područje jedne jedinice lokalne samouprave iznosi do 1.000.000 KM. Jedan aplikant može dostaviti više zahtjeva, ali u tom slučaju mora predati odvojene prijave i dokumentaciju uz svaku od njih.

Javnim pozivom utvrđeni su opći i posebni kriteriji, te način dostavljanja prijave.

Izbor projektnih prijedloga i potencijalnih korisnika vršit će Komisija koju je imenovala Vlada FBiH, a konačnu rang listu utvrdit će Vlada FBiH posebnom odlukom koja će biti objavljena u Službenim novinama FBiH.

Inače, u okviru finansijske podrške gradovima i općinama u Federaciji BiH, pored ovih 29 miliona KM namjenjenih projektima, u ovogodišnjem Budžetu FBiH osigurana su i sredstva u iznosu od 10 miliona KM, a koja će biti dodjeljena na principu solidarnosti svim općinama i gradovima u jednakom iznosu od 125.000 KM na ime finansijske pomoći budžetima.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 01.07.2022.

Naslov: Redakcija