Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODRŽANI SASTANCI RADNIH GRUPA ZA OBJEDINJAVANJE ODGOVORA NA PITANJA IZ UPITNIKA EVROPSKE KOMISIJE

04.07.2017.


U Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjaluci održani su sastanci dvije radne grupe za objedinjavanje odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije. Riječ je o Radnoj grupi za pravo poslovnog nastanjivanja i slobodu pružanja usluga i Radnoj grupi za slobodno kretanje robe.

Sastancima radnih grupa, koje predstavljaju tijela u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, predsjedavala je gđa Radmila Dragišić, pomoćnik ministra za evropske integracije u Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, a sastancima su prisustvovali imenovani predstavnici institucija sa svih nivoa vlasti u BiH. 

Na sastancima je razgovarano o tehničkoj finalizaciji odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije u navedenim oblastima, a utvrđene su i metodologije rada radnih grupa, te rokovi u kojima je potrebno završiti tehničku finalizaciju odgovora na pitanja Evropske komisije. 


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, 03.07.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772