Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom, o stočarstvu, te Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja

04.06.2021.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 124. sjednici u Banjaluci, Informaciju i Odluku o stručnom osposobljavanju najboljih studenata Republike Srpske.

Vlada Repubulike Srpske omogućiće i ove godine stručno osposobljavanje u organima uprave za 34 studenta generacije sa dva javna univerziteta u Republici Srpskoj, u akademskoj 2019/2020. godini.

Donošenje ove odluke usmjereno je ka tome da se najkvalitetniji i najtalentovaniji mladi ljudi, odnosno studenti generacije, zadrže u Republici Srpskoj.

Razlog za donošenje Odluke nalazi se u potrebi da se podstaknu najbolji studenti u Republici Srpskoj da svoj potencijal unapređuju i ostvaruju rezultate po kojima će biti prepoznati i čija će stečena znanja biti osnova za razvoj Republike Srpske.

Projekat zapošljavanja najboljih studenata koji se realizuje nekoliko godina, pokazao je odlične rezultate i mnogi od studenata su završili pripravnički staž u organima javne uprave i stekli neophodno radno iskustvo koje im je potrebno za zaposlenje.

Ovom odlukom obezbjeđuje se stručno osposobljavanje najboljim studentima javnih univerziteta akademske 2019/2020. godine, u skladu sa podacima Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, a koji do dana stupanja na snagu ove odluke nisu zasnovali radni odnos. Zadužuju se svi republički organi uprave, javna preduzeća i javne ustanove da u skladu sa svojim djelatnostima i potrebnim stručnim kadrom obezbijede stručno osposobljavanje studentima iz ove odluke.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava za podršku razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija, čime je za period 01.01 - 30.06.2021. godine na raspolaganje stavljen iznos od 2.000.000,00 KM. Navedena sredstva su namijenjena za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja na ime podrške realizaciji projekata privrednih subjekata, a u svrhu uvođenja novih tehnologija i unapređenja tehnoloških procesa proizvodnje.

Dana 22.04.2021. godine, Ministarstvo privrede i preduzetništva je raspisalo javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za podsticanje ulaganja u investicione projekte za 2021. godinu, koji će biti otvoren do 07.06.2021. godine.

Podsjetimo, usvojenim Budžetom Republike Srpske za 2021. godinu, za podršku razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija planirana su sredstva u iznosu od 4.000.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o upravljanju otpadom, po hitnom postupku. Važećim Zakonom o upravljanju otpadom uređene su vrsta i klasifikacija otpada, planiranje i subjekti upravljanja otpadom, postupak izdavanja dozvola, finansiranje, nadzor i druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom. Između ostalog, propisano je da se za proizvedene ili uvezene proizvode, koji poslije upotrebe postaju otpad, plaća naknada za opterećivanje životne sredine posebnim kategorijama otpada, te su određeni obveznici plaćanja ove naknade i početak obračunskog perioda za plaćanje.

Predloženim izmjenama Zakona odgađa se početak obračunskog perioda za plaćanje navedene naknade, za koji je predviđeno da počinje da teče od 1. januara 2022. godine, te se predviđaju izmjene koeficijenata za njen obračun.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu.

Predložene izmjene i dopune Zakona o stočarstvu imaju za cilj preciznije definisanje ciljeve razvoja stočarske proizvodnje u Republici Srpskoj, a koje se odnose na primjenu informatičkih tehnologija i organske stočarske proizvodnje.

Pored toga, preciznije su definisane i odredbe koje se odnose na organizovanje uzgoja kvalitetno priplodnih životinja, gdje su data veća ovlašćenja organizacijama uzgoja s ciljem unapređenje proizvodnje domaće genetike u stočarstvu, a samim tim i povećanje osnovnih stočarskih proizvoda (mlijeka, mesa i jaja). Preciziranjem ovlašćenja uzgojnih organizacija povećan je prostor za djelovanje realnog sektora, a samim tim omogućeno je njegovo aktivnije učešće u implementaciji poljoprivrednih politika u stočarstvu, što je bitan alat za otvaranje novih radnih mjesta u realnom sektoru, ali i privlačenje fondova EU. Takođe, pojednostavljene su procedure za proizvodnju genetskog materijala, kao i procedure koje se odnose na organizovanje uzgoja u realnom sektoru, te uvozu genetskog materijala.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi potpunijeg uređenja oblasti ispitivanja sorti, imajući u vidu činjenicu da se u praksi još nisu stekli uslovi za ispitivanje sorti sa domaćim kapacitetima.

S tim u vezi, sorte koje su registrovane u državama članicama Evropske unije ili državama u okruženju sa kojima graniči Bosna i Hercegovina, a koje imaju slične agroekološke uslove, mogu se priznati i bez ispitivanja na oglednom polju ili u laboratoriji, na osnovu zahtjeva koji podnosi vlasnik sorte ili njegov olašćeni zastupnik.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o izdvajanju sredstava za implementaciju aktivnosti utvrđenih Strategijom razvoja kulture Republike Srpske 2017-2022, te zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture da iz sredstava granta namijenjenog za finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću izdvoji potrebna sredstva za realizaciju projekta "Kultura bez barijera" u devet ustanova kulture u Republici Srpskoj te projekta "Resursni centar Brajevog pisma" Saveza slijepih Republike Srpske.

Projekat "Kultura bez barijera" podrazumijeva uklanjanje fizičkih barijera, odnosno omogućavanje pristupa ustanovama kulture licima sa invaliditetom, te doprinosi poboljšanju statusa ovih lica u zadovoljavanju njihovih kulturnih, intelektualnih i kreativnih potreba. Kultura bez barijera i socijalna inkluzija, te omogućavanje učestvovanja u kulturnom životu licima sa invaliditetom je cilj projekta i u skladu sa njim biće prilagođen fizički pristup zgradi i prostorijama, te korišćenje njihovih sadržaja i građe u JU Muzej Hercegovine Trebinje, JU Arheološki muzej "Rimski Municipijum", Srebrenica, JU Narodna biblioteka Srebrenica, JU Dom kulture "Filip Višnjić", Čajniče, JU Zavičajni muzej Gradiška, Sokolski dom Gradiška, JU Narodna biblioteka Gradiška, JU Centar za kulturu i sport "Radenko Mišević", Rogatica i JU Narodna biblioteka Milići.

Sa ciljem unapređenja pristupa Brajevom pismu, projektom "Resursni centar Brajevog pisma" Saveza slijepih Republike Srpske planirano je formiranje Resursnog centra za Brajevo pismo, razvoj programa obuke u primjeni Brajeve štampe i drugih alata i aplikacija za potrebe slijepih i slabovidih lica, te razvoj svijesti o potrebi korišćenja i primjene Brajevog pisma.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 03.06.2021.

Naslov: Redakcija