Zastava Srbije

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI VISOKOG SUDSKOG I TUŽILAČKOG VIJEĆA BIH SA SUDOVIMA NAJVIŠE INSTANCE

04.05.2022.


Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) potpisalo je Sporazum o saradnji sa Vrhovnim sudom Federacije BiH, Vrhovnim sudom Republike Srpske, Apelacionim sudom Brčko Distrikta i Sudom Bosne i Hercegovine, kojim se nastavlja jačanje odjeljenja sudske prakse u navedenim sudovima kroz obezbjeđenje dalje podrške procesu evidentiranja i sistematizovanja stavova sudske prakse najviših sudova, te jačanju mehanizma za podršku radu panela za usklađivanje sudske prakse.

Provedba ovog sporazuma osiguraće realizaciju aktivnosti Projekta "EU podrška reformama pravosuđa u BiH" – IPA 2019 kojeg finansira Evropska unija.

U okviru aktivnosti Projekta koje su dio Sporazuma biće nastavljen rad na usklađivanju Baze sudskih odluka VSTV-a BiH sa najboljim evropskim standardima, kroz ulaganja u tehničku nadogradnju i značajno povećanje broja dostupnih sudskih odluka.

Ova baza omogućava svim korisnicima u pravosuđu i javnosti da imaju brz i jednostavan pristup važećim sudskim odlukama. Dio ovog sporazuma su aktivnosti vezane za Bazu sudske prakse, koja je javno dostupna od 5. marta ove godine i u koju sudovi najviše instance unose stavove sudske prakse, odluke i pravna shvatanja značajna za sudsku praksu u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz VSTV-a.

Biće nastavljen i rad panela za ujednačavanje sudske prakse, kao i primjena sistema za identifikaciju najčešćih grešaka nižih sudova i njihova analiza od strane viših sudova, što će dovesti do unapređenja pravne sigurnosti i osiguranja vladavine prava za sve građane. Navedene aktivnosti će, u konačnici, doprinijeti unapređenju transparentnosti rada pravosuđa, unapređenju sistema stručnog usavršavanja sudija i tužilaca i postojećih mehanizama za ujednačavanje sudske prakse.

"Zajednički ćemo nastaviti raditi na implementaciji preporuka stručne procjene (Peer Review) i aktivno doprinositi jačanju vladavine prava kao jedne od temeljnih vrijednosti demokratskog društva i ključnog preduslova ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju", rekao je predsjednik VSTV-a BiH Halil Lagumdžija.

On je naglasio da je Evropska unija dugogodišnji partner pravosuđa u Bosni i Hercegovini, koja finansijski podržava projekte usmjerene na unapređenje rada pravosudnih institucija.

Stručnu podršku i pomoć u realizaciji projektnih aktivnosti pružaće Jedinica za podršku procesu harmonizacije sudske prakse koju čine pravni savjetnici za sudsku praksu raspoređeni u sudove naviše instance, te Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju Sekretarijata VSTV-a BiH.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 27.04.2022.

Naslov: Redakcija