Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojeno više zakona i nacrta zakona

04.05.2021.


Informacije o epidemiološkoj situaciji COVlD-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dane 22.2., 8.3.i 22.3., 5.4. i 12.4.2021. godine, s prijedlozima naredbi i preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva primljene su na znanje na 10. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Dom naroda usvojio je po hitnom postupku Prijedlog zakona o stečaju. Usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine - skraćeni postupak kao i Prijedlog zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, a prihaćeni su Nacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu.

Delegati su primili na znanje Informaciju o produženju važenja Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2015. - 2020. godina do kraja 2021. godine, te Odluku o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditnoj liniji (makrofinansijska pomoć za BiH) između Evropske unije (kao zajmodavca) i Bosne i Hercegovine (kao zajmoprimca) i Centralne banke BiH (kao agenta zajmoprimca), Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta oporavka i podrške firmama, Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po ugovoru o zajmi između BiH i Europske banke za razvoj (EBRD) za realizaciju pojekta energetska efikasnost u javnim zgradama Sarajevo i prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Rebalans Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2020. godinu i na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2021. godinu, usvojeni su na jučerašnjem zasjedanju.


IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamenta FBiH, 30.04.2021.

Naslov: Redakcija