Zastava Srbije

SPORTSKE ORGANIZACIJE U RS SA DUGOVANJIMA PO OSNOVU DIREKTNIH POREZA I DOPRINOSA DA SE PRIJAVE DO 11. MAJA 2020. GODINE

04.05.2020.


Ministarstvo porodice, omladine i sporta već duže vrijeme radi na aktivnostima rješavanja problema nagomilanih poreskih dugovanja koje imaju sportske organizacije iz Republike Srpske, a sve u cilju dodatnog olakšanja funkcionisanja sportskih organizacija i stvaranja uslova za njihov dalji razvoj.

S obzirom da će uskoro biti upućen Prijedlog zakona o sportu Republike Srpske Narodnoj skupštini na usvajanje koji će u narednom periodu obezbjediti određene olakšice za sportske organizacije prilikom redovnog funkcionisanja, a vezano za stav Poreske uprave Republike Srpske da neće više tolerisati neodgovorno ponašanje sportskih organizacija prilikom plaćanja poreskih obaveza, trenutno smo u fazi evidentiranja dugovanja koje sportske organizacije imaju po osnovu direktnih poreza i doprinosa.

Ukoliko spadate u grupu sportskih organizacija koje imaju dugovanje po osnovu direktnih poreza i doprinosa, molimo Vas da nam se obratite sa informacijom koja će imati sljedeći sadržaj:

- rješenje o registraciji,

- potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske (JIB),

- poreska kartica ne starija od mjesec dana.

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti do 11.05.2020. godine na adresu elektronske pošte b.borenovic@mpos.vladars.net.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 29.04.2020.

Naslov: Redakcija