Zastava Srbije

PRAVOBRANILAŠTVO BIH TRAŽI OD INSTITUCIJA DA PREDUPREDE RADNO PRAVNE SPOROVE

04.05.2017.


Pravobranilaštvo BiH traži od nadležnih institucija da ulože dodatne napore u postupcima odlučivanja o pravima i obavezama zaposlenih u institucijama BiH kako bi se predupredili sporovi ove vrste, koji su godinama najbrojniji među parničnim predmetima.

U prošloj godini Pravobranilaštvo je primilo 720 novih parničnih predmeta među kojima prednjače predmeti iz radno pravnih odnosa – 130.

U izveštaju o radu u 2016. godini Pravobranilaštvo ističe da predmeti iz radno-pravnih sporova, odnosno predmeti u kojima zaposleni u institucijama BiH tuže BiH i njene institucije po različitim osnovama - prijemu na rad, obračunu plata, obračunu pojedinih vrsta naknada, otkazima i drugo predstavljaju poseban segment.

Podseća se i da je u izveštaju o radu za 2015. godinu ukazivano na značajan broj radnih sporova u strukturi parničnih predmeta.

U 2016. godini Pravobranilaštvo BiH radilo je na ukupno 5.738 predmeta, od kojih su 2.724 primljena u toj godini.

Od navedenog broja predmeta na kojima je radilo u prošloj godini Pravobranilaštvo je rešilo 2.923 predmeta ili 50,94 odsto, dok je nerešeno ostalo 2.815 ili 49,18 odsto i oni su preneseni u 2107. godinu.

Najviše nerešenih predmeta su parnični predmeti 1.305, slede izvršni predmeti 1.055 i 118 upravnih predmeta.

U komentaru na navedene podatke Pravobranilaštvo BiH ukazuje da ne može uticati na dinamiku rešavanja ovih predmeta jer se postupci rešavaju pred nadležnim sudovima, odnosno veliki je broj predmeta koji se po žalbi rešavaju u drugostepenom postupku i nisu konačni.


IZVOR: Vebsajt Blic, 02.05.2017.

Naslov: Redakcija.