Zastava Srbije

USTAVNI SUD RS: Vijeće za zaštitu vitalnog interesa utvrdilo da su u odnosu na Odluku o konstatovanju rezultata republičkog referenduma i Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ispunjene procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje o zahtjevima. Vijeće će meritorne odluke donijeti u roku od 30 dana

04.04.2017.


3. aprila 2017. godine su u Banjoj Luci održane sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.

Predmeti razmatranja i odlučivanja bila su pitanja prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u vezi sa aktima Narodne skupštine i to:

  • Odlukom o konstatovanju rezultata republičkog referenduma;
  • Odlukom o prestanku mandata članovima Republičke komisije za sprovođenje referenduma;
  • Odlukom o davanju posebnog ovlašćenja;
  • Izvještajem Republičke komisije za sprovođenje referenduma o rezultatu republičkog referenduma na pitanje: "Da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske";
  • Zaključkom o usvajanju Informacije o Zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore;
  • Informacijom o Zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske.

Predmeti odlučivanja Vijeća bila su, dakle, pitanja prihvatljivosti navedenih zahtjeva, odnosno postojanje uslova za meritorno raspravljanje i odlučivanje o pitanjima da li je pomenutim aktima Narodne skupštine Republike Srpske povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

Odlučujući o prihvatljivosti navedenih zahtjeva, Vijeće je utvrdilo da su u odnosu na Odluku o konstatovanju rezultata republičkog referenduma i Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske ispunjene procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje o zahtjevima. Vijeće će meritorne odluke o predmetnim zahtjevima donijeti u Ustavom određenom roku u narednih 30 dana.

U odnosu na sve ostale osporene akte Vijeće je donijelo rješenja kojim je odlučeno da isti nisu prihvatljivi, jer nisu ispunjene procesne pretpostavke za ocjenu prihvatljivosti zahtjeva za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 03.04.2017.

Naslov: Redakcija