Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU: Upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2016/17. godinu počeo 1. aprila i obavljaće se do kraja maja 2016. godine, prema rasporedu koji utvrđuju škole. Novčanom kaznom od 100 do 500 KM kazniće se za prekršaj roditelj ako ne upiše dijete u osnovnu školu ili ako dijete neopravdano izostaje iz škole


U Republici Srpskoj 1. aprila 2016. godine počeo je upis prethodno evidentirane djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2016/17. godinu. Upis djece obavljaće se u aprilu i maju, prema rasporedu koji utvrđuju škole.

U prvi razred školske 2016/2017. godine upisuju se djeca koja su rođena 2010. godine i djeca rođena 2009. godine koja iz određenog razloga nisu bila upisana u prvi razred. Prema Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 74/2008, 71/2009, 104/2011 i 33/2014), u prvi razred upisuju se djeca koja do 1. septembra tekuće godine navršavaju šest godina i koja su psihofizički sposobna za praćenje i savladavanje vaspitno-obrazovnog programa u školi. Mogu da se upišu i djeca koja do kraja tekuće godine navršavaju šest godina, a za koju komisija utvrdi fizičku i psihičku zrelost, kao i djeca koja imaju više od šest godina, a koja zbog bolesti ili iz drugih razloga nisu upisana u školu.

Pri upisu djece u prvi razred prilaže se ljekarsko uvjerenje, izdato od strane nadležne zdravstvene ustanove, kojim se procjenjuje zdravstvena sposobnost djeteta za polazak u školu.

Komisiju za upis djece u prvi razred imenuje direktor škole, a čine je tri člana i to stručni saradnici škole i nastavnik razredne nastave. Ukoliko komisija uoči poteškoće u razvoju djeteta, dužna je da pribavi mišljenje stručnog lica, te da od nadležne ustanove, na osnovu navedenog mišljenja, zatraži utvrđivanje stepena i vrste ometenosti u razvoju.

Novčanom kaznom od 100 do 500 KM kazniće se za prekršaj roditelj ako ne upiše dijete u osnovnu školu ili ako dijete neopravdano izostaje iz škole.


Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvjete i kulture, 01.04.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772