Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

ZAKON O REVIZIJI INSTITUCIJA U FBIH: Veliki broj institucija ne poštuje nalaze revizora

04.03.2020.


Institucije u Federaciji BiH, počevši od Parlamenta, preko Vlade, javnih preduzeća te kantonalnih skupština i vlada ne mare mnogo za revizorske izvještaje i upute koje predlažu federalni revizori.

Nakon revizija za 2017. i 2018. godinu čak 23 institucije nisu postupile u skladu sa zakonom i nisu odgovorile na upute Ureda za reviziju institucija FBiH, niti se izjasnile o evidentnim prekršajima koji su uočeni tokom revizije, a što moraju učiniti 60 dana od dana prijema izvještaja.

Dževad Nekić, generalni federalni revizor, ističe da je ovo prvi put da je ovoliko veliki broj subjekata koji Ured za reviziju institucija FBiH nisu obavijestili koje su aktivnosti poduzeli, te da je njihova zakonska obaveza bila da dostave tražene informacije.

"Postoji jedna, kako da kažem, pasivna agresivnost da se to jednostavno ne radi", ističe Nekić.

Dodaje da što se tiče Parlamenta FBiH, jedna od razloga je taj što i nakon 15 mjeseci od izbora u BiH nije formirana parlamentarna komisija sačinjena od oba doma federalnog parlamenta koja se isključivo bavi revizijom.

"Ta komisija bi trebalo da razmatra izvještaje i poslije ih dostavlja Parlamentu. Tek je prije neki dan imenovano sedam članova ove komisije u Domu naroda FBiH", rekao je Nekić i dodao da u Parlamentu nisu razmatrani izvještaji ni za 2017. ni za 2018. godinu, a Ured za reviziju institucija FBiH već sad radi reviziju za 2019. godinu. Tvrdi da je Ured za reviziju institucija prije dva mjeseca poslao čak i urgenciju da se imenuje komisija, da ne stoje ti izvještaji, jer upitno je, ističe Nekić, koliko su sada i pitanja i nalazi aktuelni, ako se već rade izvještaji za 2019.

"Posebno imajući u vidu da su ti neki izvještaji institucija koje se pominju ovdje već davno usvojeni, a imali su mišljenja s rezervom ili lošija", ističe Nekić.

Dževad Adžem, poslanik u Predstavničkom domu FBiH, ističe da intenzivno i u kontinuitetu analizira i čita izvještaje Ureda za reviziju, te da revizori rade reviziju za oko 2.000 subjekata u FBiH, uključujući i kantone.

"Činjenica je da je ogroman broj svih ovih subjekata radio ili radi nezakonito tako da Ured za reviziju FBiH možda u 50 posto slučajeva te izvještaje prosljeđuje tužilaštvima. Ti izvještaji koji se upute tužilaštvima, znači da postoje nedvojbeni dokazi da se radilo o krivičnim djelima, odnosno pogrešnom konzumiranju i vlasti i procedura", ukazao je Adžem. Dodao je da uputio poslaničko pitanje federalnom ministru pravde da kaže ko je odgovoran ako se u revizorskom izvještaju ustanovi i dokaže kriminal, a on mu je, kako ističe, odgovorio da niko nije nadležan. Tvrdi da Ured za reviziju dobro odradi posao, ali da tu prestaje bilo čija odgovornost.

"To je najveći naš problem. Razmišljao sam da pokrenem inicijativu da se to uredi podzakonskim aktima, da se mora procesuirati odgovorni kada revizori imaju dokaze i te dokaze upute tužilaštvu", zaključio je Adžem.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Mirsada Lingo Demirović, 02.03.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija