Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OSNOVAMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BIH: Ustavnopravna komisija podržala inicijativu za obavezni lјekarski pregled zvaničnika u institucijama BiH

04.02.2022.


Članovi Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma BiH utvrdili su, na 24. sjednici, usklađenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH Prijedloga zakona o dopuni Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini čiji je predlagač zastupnik Damir Arnaut.

"Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma utvrdila je usklađenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH, te podržala principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine kojeg je, po skraćenom postupku, predložilo Vijeće ministara BiH", navodi se.

Komisija je podržala zastupničku inicijativu Saše Magazinovića kojom se Vijeće ministara BiH zadužuje da, u roku od tri mjeseca u parlamentarnu proceduru, dostavi zakonsko rješenje kojim se uvodi obavezan lјekarski pregled za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama Bosne i Hercegovine koji podrazumijeva posebno testiranje mentalno-psihološke sposobnosti za obavlјanje javnih funkcija, kao i testiranje na psihoaktivne supstance.

Podržana je i zastupnička inicijativa Mirjane Marinković Lepić i Aide Baručije kojom se Vijeću ministara BiH nalaže da, u roku od 30 dana, usvoji strategiju za borbu protiv korupcije za period 2020-2024. i akcioni plan za provođenje strategije 2020-2024. godina.

Ustavnopravna komisija podržala je i zastupničku inicijativu Mirjane Marinković Lepić i Aide Baručije kojom se Vijeću ministara BiH nalaže da, u roku od 30 dana u zakonodavnu proceduru, dostavi zakon o državnoj imovini.

"Kad je riječ o Dopisu Ustavnog suda BiH u vezi sa Zahtjevom Suda BiH za ocjenu kompatibilnosti člana 79. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 88/2005, 53/2007, 50/2008 - dr. zakon, 59/2009, 59/2009 - autentično tumačenje, 74/2010, 42/2012, 41/2016 i 38/2018) s odredbama člana I/2 i II/4 Ustava Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 14. Evropske konvencije za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda, članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju, članom 26. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, kao i sa Zakonom o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik BiH", br. 59/2009 i 66/2016), Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma obavijestit će Ustavni sud BiH da je taj zahtjev razmatran, ali da Ustavnopravna komisija, u skladu s Poslovnikom, o Zahtjevu nije mogla da donese odluku", saopćio je Sektor za odnose s javnošću PS BiH.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 01.02.2022.

Naslov: Redakcija