Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PROVOĐENJU ZAKONA O CARINSKOJ POLITICI U BIH: Početak primjene elektronskog potpisa zasnovanog na elektronskom certifikatu na elektronskim carinskim deklaracijama prolongiran na 1. juli 2021. godine

04.02.2020.


Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini kojom se početak primjene elektronskog potpisa zasnovanog na elektronskom certifikatu na elektronskim carinskim deklaracijama prolongira za 1. juli 2021. godine.

Prolongiranje je potrebno jer još nije zaživjelo izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda za korištenje naprednog elektronskog potpisa obveznicima indirektnih poreza u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu ("Sl. glasnik BiH", br. 91/2006).

Vijeće ministara zadužilo je UIOBiH i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da, do dana početka primjene ove odluke, poduzmu sve potrebne aktivnosti iz svojih nadležnosti za certificiranje UIOBiH za pružanje usluga u vezi sa elektronskim potpisom zasnovanim na kvalificiranoj potvrdi, te da o tim aktivnostima sačine plan i da o realizaciji aktivnosti izvijeste Vijeće ministara BiH.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara BiH, 30.01.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija