Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VIJEĆE MINISTARA BIH: Ujednačiti naknade za porodilje u Federaciji BiH

04.02.2019.


Vijeće ministara BiH je usvojilo Deveti izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni Evropske socijalne povelje /revidirane/ (Grupa IV: djeca, porodice i migranti) - referentni period januar 2015. - decembar 2017. godine.

U izvještaju se, između ostalog, navodi da postojeća zakonska regulativa nije usaglašena kada su u pitanju naknade za porodilje u Federaciji BiH, kako bi bile istovjetne u svim kantonima u ovom bh. entitetu.

Izvještaj je pripremila interresorna radna grupa koju su sačinjavali imenovani stručni predstavnici nadležnih ministarstava i institucija BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH.

Vijeće ministara BiH usvajanjem ovog izvještaja ispunjava obaveze Bosne i Hercegovine kao međunarodnog subjekta koji podnosi izvještaj o primjeni revidirane Evropske socijalne povelje, navodi se u saopćenju Službe za informisanje Vijeća ministara BiH.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 30.01.2019.Vebsajt Vijesti, 30.01.2019.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772