Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE ODLUKA USTAVNOG SUDA BIH: Najstariji predmeti moraju da budu prioritet sudova, a oni koji to ne budu poštovali snosiće odgovornost

04.01.2018.


Najstariji predmeti moraju da budu prioritet sudova, a oni koji to ne budu poštovali snosiće odgovornost, propisano je akcionim planom za sprovođenje odluka Ustavnog suda BiH koji je donio Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) BiH.

Akcioni plan propisuje niz mjera koje je potrebno sprovesti u pravosuđu da bi bilo manje apelacija Ustavnom sudu BiH zbog odugovlačenja postupaka i drugih propusta koji su načinjeni u pravosudnim institucijama i dosljednu primjenu plana uzimanja u rad najstarijih predmeta. VSTS je najavio da će vršiti konstantan nadzor i provjeravati da li sudovi primjenjuju rješenja iz akcionog plana.

- Predsjednici sudova i šefovi odjeljenja moraju vršiti stalni nadzor poštivanja realizacije plana rješavanja predmeta prema starosti inicijalnog akta - navedeno je u akcionom planu.

U planu nisu navedene konkretne sankcije ali je istaknuto da Kancelarija disciplinskog tužioca VSTS-a treba da prati poštivanje, odnosno kršenje plana rješavanja predmeta.

- Predsjednici sudova treba da vode računa o ujednačenoj preraspodjeli predmeta između sudija u pogledu broja i starosti predmeta. Sudovima će biti upućen dopis o ovoj obavezi i biće kontrolisano da li je poštuju. Biće promovisan kolektivni rad i odgovornost za rad sudova i sudskih odjeljenja - navedeno je u akcionom planu.

Jedan od ciljeva u akcionom planu je i da bude pooštrena odgovornost rukovodstva sudova i tužilaštava izmjenom Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju ("Sl. glasnik BiH", br. 66/2012, 40/2014, 54/2017 i 60/2017 - ispr.). Institucije nadležne za pravosuđe treba da pokrenu inicijativu za formiranje radne grupe za izradu Nacrta zakona o kršenju prava na suđenje u razumnom roku i inicijative za izradu Nacrta novog zakona o arbitraži i ponavljanje inicijative za reformu izvršnog postupka.

- Ministarstva pravde treba da pokrenu i inicijative za izmjene zakona o krivičnom postupku u vezi sa trajanjem istrage - jedan je od ciljeva u akcionom planu.

Kao zadatak je definisano i preispitivanje adekvatnosti postojeće sistematizacije u sudovima i tužilaštvima.

- Posebnu pažnju treba posvetiti unapređenju upravljačkih vještina u pravosudnim institucijama i unapređenju efikasnijeg upravljanja sudskim postupcima u smislu otklanjanja subjektivnih slabosti koje dovode do odugovlačenja postupka kao što je bespotrebno odlaganje ročišta i nepripremljenost sudija - istaknuto je u akcionom planu.

Jedan od ciljeva je i da budu ispitani konkretni uzroci povrede prava na suđenje u razumnom roku i da bude skrenuta pažnja zakonodavnoj i izvršnoj vlasti da treba da poštuje mišljenje VSTS-a o svrsishodnosti osnivanja novih sudova i tužilaštava.

- Možda je svrsishodnije preusmjeriti sredstva u institucije koje se suočavaju sa problemima nabavke sredstava i obezbijediti uslove za rad u postojećim institucijama. Vlast treba da obezbijedi novac za popunjavanje upražnjenih sistematizovanih pozicija u pravosuđu - navedeno je u planu uz napomenu da je neophodno raditi i na edukaciji sudija i tužilaca.

Jedan njegov dio posvećen je i problemu sa neravnomjernom opterećenošću sudova.

- Treba da budu riješena pitanja neravnomjerne opterećenosti sudova i tužilaštava delegiranjem predmeta iz više opterećenih u manje opterećene institucije - istaknuto je u akcionom planu.

Akcionim planom od sudova je zatraženo i da dosljedno poštuju zakone o parničnom postupku.

- To se odnosi na odredbe koje utiču na procesnu disciplinu i efikasnost postupka - istaknuto je u planu.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, Svjetlana Šurlan, 03.01.2018.

Naslov: Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772