Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o fiskalizaciji i o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu

03.12.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 148. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o fiskalizaciji kojim se uređuje predmet fiskalizacije u Republici Srpskoj, obveznici fiskalizacije, postupak fiskalizacije, sadržaj fiskalnog računa, te ostale procedure neophodne za efikasnu kontrolu ostvarenog prometa robe, odnosno usluga posredstvom elektronskih fiskalnih uređaja.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi daljeg razvijanja i unapređenja sistema fiskalizacije s ciljem suzbijanja “sive ekonomije” u Republici Srpskoj.

Razlike između Nacrta i Prijedloga zakona, koje su rezultat skupštinske i javne rasprave, ogledaju se u tome da je uveden operater fiskalnog sistema čije su osnovne obeaveze omogućavanje obvezniku fiskalizacije usklađivanje poslovanja sa odredbama ovog zakona i održavanje i podrška elektronskih fiskalnih uređaja. Ključno pitanje na koje je ovakvim rješenjem dat odgovor, bilo je kako da se rastereti Poreska uprava Republike Srpske od svih onih operativno-tehničkih pitanja koja su veoma zahtjevna i podrazumjevaju kadrovske kapacitete koje je u državnoj upravi gotovo nemoguće obezbjediti u današnje vrijeme s obzirom na nemogućnosti da se spriječi odliv informatičkog i inženjerskog kadra. Ovakvo rješenje postoji u nekim zemljama (Austrija, Rusija, Hrvatska), a sve više zemalja se i odlučuje na uspostavljanje operatera fiskalnog sistema koji se brine o svim aspektima fiskalizacije na strani poreskog obveznika. To podrazumijeva horizontalno upravljanje i nadgledanje čime se rasterećuje Poreska uprava i omogućava se da izvršava svoje primarne obaveze (utvrđivanje, kontrola i naplata poreskih obaveza) bez zastoja.

Ostale razlike Prijedloga u odnosu na Nacrt zakona odnose se na usklađivanje pojedinih odredaba Zakona, njihovo potpunije uređivanje, kao i tehničko poboljšanje teksta Zakona koji će biti upućen u proceduru razmatranja i usvajanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, propisano je da se za promjenu namjene poljoprvrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe plaća jednokratna naknada.

Članom 36. istog Zakona, propisano je u kojim se izuzetnim slučajevima ova naknada ne plaća.

S ciljem stvaranja boljeg poslovnog okruženja za investiciona ulaganja u prerađivačku industriju pripremljen je tekst Prijedloga Zakona o izmjeni zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Naime, u konkretnom slučaju Prijedlogom Zakona o izmjeni zakona o poljoprivrednom zemljištu se predlaže da se naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe ne plaća i u slučaju izgradnje objekata u oblasti prerađivačke industrije.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o primjeni Odluke o sprovođenju procesa procjene uticaja propisa u postupku izrade propisa i stanju u bazi portala “Jedinstvena kontakt tačka za poslovanje”.

Sprovođenje procesa procjene uticaja propisa u postupku izrade propisa je važan segment reforme javne uprave koji se primjenjuje u zemljama članicama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), zemljama članicama Evropske unije, kao i u zemljama u okruženju.

Do kraja 2022. godine planirano je da se ova odluka unaprijedi, posebno u dijelu proširivanja mišljenja i na podzakonske propise.

Jedinstvena kontakt tačka za poslovanja je portal koji je javnosti dostupan od septembra mjeseca 2018. godine, a dostupan je na internet adresi www.pscsrpska.vladars.net.

Svrha Kontakt tačke je da građani i poslovni subjekti na jednom mjestu, na brz i jednostavan način mogu pristupiti informacijama o pravnoj formi registracije za obavljanje konkretne privredne djelatnosti u Republici Srpskoj, kao i svim predregistracionim, odnosno postregistracionim formalnostima neophodnim za poslovanje.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o stanju i tokovima direktnih stranih ulaganja u Republiku Srpsku i rezultatima Programa postinvesticione podrške investitorima.

Ukupna strana ulaganja u Republiku Srpsku su do 31.12.2020. godine iznosila 5.551,9 miliona KM.

Prema podacima Centralne banke BiH, u 2020. godini u Republici Srpskoj su evidentirane neto strane investicije u iznosu od 285,1 milion KM. Prema preliminarnim podacima Centralne banke BiH za period januar-juni 2021. godine direktna strana ulaganja u Republiku Srpsku su iznosila su 211,00 miliona KM.

Zemlje koje su u 2020. godini u Republiku Srpsku najviše ulagale su: Srbija 121,3 miliona KM, Velika Britanija 57 miliona KM, Slovenija 45,5 miliona KM, Njemačka 34,7 miliona KM i Italija 27,4 miliona KM.

Tokom 2020. godine registrovano je 149 novih privrednih društava sa elementom stranog ulaganja, a u periodu januar-oktobar 2021. godine je osnovano 181 novo privredno društvo.

Program postinvesticione podrške investitorima tzv. “Aftercare” provodi se od 2013. godine, a ukupno je uključeno 28 jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj. Program podrazumijeva institucionalnu saradnju republičkog i lokalnog nivoa kroz formiranu Saradničku mrežu za rad i postinvesticionu podršku investitorima, koju čine predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva i imenovani koordinatori u jedinicama lokalne samouprave.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o stanju u Registru podsticaja Republike Srpske.

Registar podsticaja u Republici Srpskoj je jedinstvena elektronska baza o sredstvima za podsticaje privredi Republike Srpske koji se dodjeljuju kako na republičkom tako i na lokalnom nivou. Institucije koje dodjeljuju podsticaje, kako na republičkom tako i na lokalnom nivou, unose podatke iz svoje nadležnosti a Ministarstvo privrede i preduzetništva administrira Registar podsticaja u skladu sa zakonom.

Registar je pušten u rad u oktobru 2020. godine, a prema trenutno raspoloživim podacima iz Registra evidentirano je ukupno 153.532.622,8 KM podsticajnih sredstava privredi koji su uneseni do krajnjeg korisnika.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu privrede i preduzetništva za period 1.1 - 30.11.2021. godine, u iznosu od 120.000,00 KM.

Navedena sredstva su namijenjena za provođenje prioriteta iz Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2021-2027. godina. Strategijom su između ostalog predviđene i aktivnosti podrške malim i srednjim preduzećima u procesu digitalne transformacije poslovanja odnosno primjenu informaciono-komunikacionih tehnologija u svim aspektima poslovanja.

S tim u vezi planirano je da se za ove namjene provede javni poziv radi odboravanja sredstava ovim subjektima, a postupak dodjele sredstava će se vršiti na osnovu Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća i u skladu sa Uredbom o postupku dodjele sredstava za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća, koju je usvojila Vlada Republike Srpske na 145. sjednici održanoj 11.11.2021. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o inicijativi za osnivanje Područnog odjeljenja OŠ “Ivo Andrić”, Banja Luka u Mjesnoj zajednici Paprikovac.

Stanovnici Mjesne zajednice Paprikovac Grada Banja Luka uputili su inicijativu za osnivanje predškolske ustanove i osnovne škole, te izgradnju dječijeg igrališta na području Mjesne zajednice Paprikovac.

Učenici koji pripadaju Mjesnoj zajednici Paprikovac školuju se u osnovnim školama: Sveti Sava, Ivo Andrić, Miloš Crnjanski i Georgi Stojkov Rakovski. Stoga su od ovih škola zatraženi podaci o broju učenika čije je mjesto stanovanja u ulicama koje pripadaju Mjesnoj zajednici Paprikovac i Mjesnoj zajednici Petrićevac.

Na osnovu analize podataka o broju učenika u razrednoj i predmetnoj nastavi, koji su dobijeni od navedenih škola ustanovljeno je da najveći broj učenika koji pripada nekoj od pomenutih mjesnih zajednica pohađa JU OŠ “Ivo Andrić” Banja Luka.

Od ukupno 922 učenika koji su naseljeni na tom području a pohađaju neku od navedenih škola, njih 529 su učenici razredne nastave (I – V razred), a 393 učenika predmetne nastave (V – VIII razred). Područno odjeljenje bi bilo u sastavu Osnovne škole “Ivo Andrić” Banja Luka jer 434 učenika od ukupno 922 naseljeno na ovom području, a pohađaju upravo školu “Ivo Andrić”.

Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture da u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju preduzme aktivnosti potrebne za osnivanje i početak rada Područnog odjeljenja škole u Mjesnoj zajednici Paprikovac, a koje bi pripadalo Osnovnoj školi “Ivo Andrić” Banja Luka.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku kojom je dala saglasnost Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite na Plan utroška sredstava za izgradnju i održavanje spomenika, spomen obilježja i vojničkog groblja vezanih za antifašističku i oslobodilačku borbu tokom 20-tog vijeka i Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za period 1.1 - 30.11.2021. godine. Odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 90.000,00 KM za sanaciju Spomen obilježja srpskim žrtvama Birča i Srednjeg Podrinja u Mjesnoj zajednici Kravice.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 02.12.2021.

Naslov: Redakcija