Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O VODAMA KS: Unaprijediće se procesi za izdavanje vodnih akata, ubrzati procedure izdavanja građevinskih dozvola, osigurati sredstva u budžetu za laboratorijska testiranja vode iz lokalnih vodovoda

03.11.2022.


Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o vodama KS za čije usvajanje su skupštinski zastupnici glasali jednoglasno.

Ovaj novi zakonski akt će donijeti niz kvalitetnih propisa, čime će se unaprijediti procesi za izdavanje vodnih akata, ubrzati procedure izdavanja građevinskih dozvola, osigurati sredstva u budžetu za laboratorijska testiranja vode iz lokalnih vodovoda i druga pravna rješenja, navodi se iz Skupštine KS.

"Novi zakon omogućit će rješavanje dugogodišnjeg problema nelegalnih vodovoda koji nisu u sistemu i samim tim veliki su izvor zaraza u pojedinim sarajevskim naseljima. Osigurat će se i sredstva u budžetu za laboratorijska testiranja koja će shodno zakonskim propisima vršiti JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Na ovaj način znatno će se utjecati na kvalitet vode u lokalnim vodovodima koje do sad niko nije kontrolisao i koji praktično nisu bili ni u čijoj nadležnosti. Također, ove izmjene će regulisati prioritet upravljanja akumualcijama koje nisu prioritetno namijenjene za vodosnabdjevanje i koje će se, u nedostatku vode za piće ili protivpožarnu zaštitu, prioriteno koristiti za vodosnabdjevanje stanovništva i pritivpožarnu zaštitu, pa tek onda za druge namjene”, ukazao je ministar privrede Adnan Delić prilikom izlaganja sjednici Skupštine KS.

Donošenjem Zakona o vodama ubrzat će se i procesi izdavanja vodnih akata, a samim tim i građevinskih dozvola koje se zbog obimnosti zahtjeva u Ministarstvu privrede čekaju duže nego je to prihvatljivo, a shodno novom Zakonu dio ovih procesa preuzet će lokalne samouprave.

Ministar Delić istakao je da su prijedlozi koji su pristigli tokom javne rasprave na Nacrt ovog zakona ozbiljno razmatrani, te da je Ministarstvo privrede uvažilo sve prijedloge koji će doprinijeti boljem upravljanju ovim prirodnim resursom.

"U odnosu na Nacrt imamo izmjene u dijelu koji se odnosi na upravljanje lokalnim vodovodima, gdje smo uvažili prijedloge zastupnika da njima upravljaju javna komunalna preduzeća umjesto mjesnih zajednica, kako je to Nacrtom bilo predviđeno. Također, ispitivanja kvaliteta vode iz ovih vodovoda, na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo KS, vršit će upravo Zavod koji će imati obezbijeđena sredstva u budžetu za ovu namjenu”, dodao je ministar.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 31.10.2022.

Naslov: Redakcija