Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Sud BiH uskladiti sa standardima EU

03.11.2017.


Sud BiH kao protivpravna kreacija visokog predstavnika mora biti reformisan da bi zadovoljio standarde EU, ističe se u novom izvještaju Vlade Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN.

"U neophodne reforme ubrajaju se i one čiji je cilj ograničavanje beskrajno elastične nadležnosti koju Sud BiH sebi pripisuje i formiranje nezavisnog suda koji bi odlučivao o žalbama", navodi se u šestom dijelu izvještaja pod naslovom "Sud BiH i Visoki sudski i tužilački savjet BiH moraju biti reformisani tako da zadovolje evropske i druge međunarodne standarde".

U izvještaju se podsjeća da Sud BiH nije nezavisan u radu i da je često pod političkim uticajem na šta se međunarodni zvaničnici i nevladine organizacije često kritički osvrću.

Predstavnici EU saglasni su sa Republikom Srpskom da postoji potreba za reformama Suda BiH i VSTS-a.

Sistem VSTS, druga protivpravna kreacija visokog predstavnika, mora biti reformisan radi usklađivanja sa ustavnom strukturom BiH, evropskim standardima i praksom demokratskih federalnih država.

"Ove institucije ne postoje u Ustavu BiH (Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i "Sl. glasnik BiH", br. 25/2009 - Amandman I), nego su formirane odlukama i političkom prisilom visokog predstavnika, radi protivpravne centralizacije sudske vlasti", piše u izvještaju.

Republika Srpska zalaže se za reforme pravosuđa BiH u okviru strukturalnog dijaloga sa EU o pravosuđu od 2011. godine.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 02.11.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772