Zastava Srbije

U PRIPREMI NOVI ZAKON O MEDIJIMA U RS: Održana prva sjednica Radne grupe

03.10.2023.


Cijeneći interes javnosti ali i medijske zajednice, Vlada Republike Srpske zajedno sa novinarskom zajednicom, akademskom i stručnom javnosti pokrenula je inicijativu za izradu novog Zakona o medijima.

Radna grupa za izradu Zakona o medijima, koju čine profesori sa Fakulteta Političkih nauka, Pravog fakulteta, glavni i odgovorni urednici u medijima, novinari, pravnici, predstavnici Udruženja novinara Republike Srpske i predstavnici Vlade, održala je prvu sjednicu na kojoj je dogovorena dinamika rada, aktivnosti na pripremi radnog materijala za izradu zakona o medijima u Republici Srpskoj.

Na sastanku radne grupe istaknuto je da je neophodno kroz transparentan rad i stručan pristup doći do kvalitetnog zakonskog prijedloga kojim će se urediti važne oblasti i pitanja koje se odnose na rad medija u Republici Srpskoj.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 28.09.2023.

Naslov: Redakcija