Zastava Srbije

ZAKON O RADU: Od 3. do 13. oktobra 2017. godine javne rasprave o primjeni Zakona

03.10.2017.


Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 - dalje: Zakon) je pred izmjenama, a već 3. oktobra 2017. godine kreću javne rasprave kako bi radnici, poslodavci i predstavnici institucija detektovali i izmijenili nedostatke u aktu koji je na snazi skoro dvije godine.

Predstavnici radnika smatraju da postojeći Zakon nije doveo do novog zapošljavanja i da se prava radnika u pojedinim oblastima i dalje krše. Pohvala za ovaj akt nemaju ni u redovima poslodavaca, koji smatraju da je on donio više negativnih nego pozitivnih stvari.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS Milenko Savanović pojašnjava da je cilj da budu utvrđeni nedostaci Zakona uočeni tokom njegove primjene u prethodne dvije godine.

- Ako neko cijeni da određenu odredbu u Zakonu treba mijenjati i da u praksi nije pokazala punu efikasnost, onda postoji spremnost da se to koriguje. Tokom javne rasprave vidjećemo šta je dobro, a šta nije i šta treba popraviti u Zakonu - istakao je Savanović.

Dodao je da Ministarstvo rada već ima određena mišljenja o pojedinim odredbama.

- Veoma je bitno mišljenje građana, radnika, sindikata i poslodavaca. Ima odredaba koje su ostale nedorečene ili su ostavile mogućnost da se nešto može, ali i ne mora uraditi. To mora biti precizirano jer gdje god stoji neka mogućnost, tu odlučuju pojedinci po svom nahođenju i uvijek prevagne "može" u odnosu na "mora". To se konkretno odnosi i na odredbe kod odlaska u penziju - istakao je Savanović.

Dodao je da je cilj da se postigne bolja regulativa i efikasnost u budućem periodu.

Predsjednica Saveza sindikata RS Ranka Mišić kaže da predstavnici sindikata idu spremni na javne rasprave.

- Za sve što smo govorili i prije donošenja ovog Zakona, potvrdilo se da smo bili u pravu. Kroz rasprave ćemo to vrlo jasno reći - istakla je Mišićeva i dodala da je Zakon donesen na nekorektan način i da očekuje da sada budu uvažena mišljenja socijalnih partnera.

Predsjednik Udruženja poslodavaca poljoprivrede i prehrambene industrije RS i član Skupštine Unije udruženja poslodavaca RS Saša Trivić rekao je da su poslodavci formirali tim pravnika koji će razmotriti koje odredbe Zakona treba mijenjati.

- To pitanje treba razmatrati i kroz dijalog se može doći do dogovora - rekao je Trivić koji smatra da javne rasprave nisu put da se dođe do najboljeg rješenja "jer se ne zna ko će sve dolaziti na rasprave".

U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite RS kažu da će u javnim raspravama o primjeni Zakona moći da učestvuju svi zainteresovani predstavnici radnika, poslodavaca, nadzornih i kontrolnih organa, naučnih i stručnih institucija i javnih službi, te ostali subjekti koji primjenjuju Zakon. Rasprave će biti održane od 3. do 13. oktobra u više gradova i opština u Srpskoj.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, Svjetlana Šurlan, 02.10.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija