Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma, po hitnom postupku, te veći broj nacrta zakona

03.09.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 135. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma, po hitnom postupku, a kojim se uređuju sistem zaštite, očuvanja i način korišćenja jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma u Republici Srpskoj kao nematerijalnog kulturnog nasljeđa, odnosno kulturnog dobra od izuzetnog značaja.

Njime je uređen sistem zaštite i očuvanja jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma, kao i obaveza da se prilikom korišćenja u pravnom prometu koristi standardizovan oblik jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma. Definisan je način društvene brige o zaštiti i očuvanju jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma, te utvrđen Savjet za standardizaciju jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma, kao i upravni i inspekcijski nadzor.

Donošenje ovog zakona osigurava zaštitu i očuvanje jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma kao nematerijalnog kulturnog nasljeđa i osigurava prenošenje budućim generacijama u izvornom obliku, a takođe osigurava širenje saznanja o vrijednostima i značaju jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma. Takođe podstiče pravilno izražavanje, poznavanje i pravilnu upotrebu jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o muzejskoj djelatnosti. Donošenje novog Zakona o muzejskoj djelatnosti nametnula je potreba za poboljšanjem i unapređivanjem postojećeg normativnog okvira muzejske djelatnosti. Neposredan povod za donošenje novog Zakona jeste težnja da se postojeća normativna rješenja u oblasti muzejske djelatnosti usaglase sa međunarodnim i evropskim standardima u ovoj oblasti, posebno sa novim informacionim okruženjem koje je znatno izmijenjeno u odnosu na period kada je donesen prethodni zakon.

Takođe, jedan od veoma važnih razloga za donošenje novog Zakona jeste i potreba da jasnije definiše postupak utvrđivanja mjera zaštite i čuvanja muzejske građe, kao i postupak sprovođenja digitalizacije muzejske građe, muzejske dokumentacije i registrovanih elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o obrazovanju odraslih kojim se uređuje organizacija i struktura obrazovanja odraslih, kao i druga pitanja od značaja za obrazovanje odraslih, kao dio jedinstvenog obrazovnog sistema Republike Srpske kojim se obezbjeđuju obrazovanje, usavršavanje i osposobljavanje odraslih lica.

Osnovni razlozozi za utvrđivanje novih zakonskih rješenja odnose se na potrebu unapređenja obrazovanja odraslih kao dijela integralnog obrazovnog sistema i dijela cjeloživotnog učenja i obrazovanja, što podrazumijeva unapređenje pravnog okvira na osnovu kojeg se razvija i realizuje obrazovanje odraslih te potreba usaglašavanja Zakona sa propisima koji su doneseni nakon stupanja na snagu Zakona, kao i potreba da se pojedine odredbe unaprijede u skladu sa novim trendovima i kretanjima u obrazovanju odraslih.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije.

Sistem podsticaja definisan važećim Zakonom o obnovljivim izvorime i efikasnoj kogeneraciji nije dao zadovoljavajuće rezultate, u svim zemljama, u pogledu povećanja učešća obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji, a uzrokuje stalno povećanje naknada za krajnje potrošače.

S tim u vezi došlo je do promjene zakonodavstva EU i usvajanja nove Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2018/2001/ES o promovisanju upotrebe energije iz obnovljivih izvora energije.

Nova Direktiva predviđa reformu sistema podsticaja na način da podsticajne mjere moraju biti ekonomičnije, odnosno trebaju biti zasnovane na tržišnim principima, a ima za cilj da se ograniči, odnosno smanji rast naknade za podsticanje obnovljivih izvora energije s jedne strane, a da se s druge strane olakša razvoj projekata koji koriste obnovljive izvore energije uvođenjem transparentnijeg mehanizma za raspodjelu podsticaja.

U skladu sa Direktivom pripremljen je novi Zakon o obnovljivim izvorima energije kojim se uređuje oblast planiranja i podsticanja proizvodnje i potrošnje električne energije u postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije, utvrđuju sistem podsticaja i mjere podsticanja za proizvedenu električnu energiju iz obnovljivih izvora, institucionalno sprovođenje sistema podsticaja, uređuju pitanja izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i drugo.

Zakonom je izvršena podjela postrojenja na mala i velika i s tim u vezi utvrđene vrste podsticaja koje mogu ostvariti.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, kojom se opšti bod usklađuje tako da se vrijednost opšteg boda za avgust 2021. godine od 1. septembra 2021. godine povećava za 2%. Penzije ostvarene do 31.08.2021. godine vanredno se usklađuju tako da se počev od 1. septembra 2021. godine povećavaju za 2 %.

Vlada Republike Srpske donijela je i Odluku o određivanju iznosa najniže penzije.

Iznosi najniže penzije su određeni tako što su iznosi najniže penzije isplaćene u avgustu 2021. godine povećani za 2%, odnosno za isti procenat za koji je izvršeno vanredno usklađivanje. Isplata najniže penzije po ovoj odluci počinje od 01. septembra 2021. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o pokretanju procedura za adaptaciju prostora u sastavu Klinike za dječije bolesti JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u cilju otvaranja prve Banke humanog mlijeka u Republici Srpskoj i odvajanja polikliničkog od stacionarnog dijela Klinike za dječije bolesti.

Realizacija ovog projekta podrazumijeva formiranje prve Banke humanog mlijeka u Republici Srpskoj u okviru Klinike za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, kao i formiranje polikliničkog dijela, odnosno specijalističkih ambulanti Klinike za dječije bolesti u cilju unapređenja njenog rada i pružanja usluga za djecu.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o realizaciji projekta dodjele podsticaja privrednim subjektima za direktna ulaganja u 2021. godini, te zadužila Ministarstvo finansija da u budžetskoj 2021. godini na poziciji Tekući grant - podrška razvoju privrede i poboljšanju efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija, obezbijedi dodatna sredstva u iznosu od 3.000.000,00 KM za potrebe dodjele podsticaja za direktna ulaganja u 2021. godini.

Podsjećamo da su Budžetom Ministarstva privrede i preduzetništva, za navedene namjene planirana sredstva u iznosu od 4 miliona KM.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 02.09.2021.

Naslov: Redakcija