Zastava Srbije

POJEDNOSTAVLJEN NAČIN UPRAVLJANJA RUDNICIMA U FBIH: Nema više nadzornih odbora

03.09.2020.


Vlada Federacije BiH dala je suglasnost na korekciju statuta rudnika čime se, po riječima federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Nermina Džindića, pojednostavljuje upravljanje rudnicima u Federaciji BiH.

"Novina je da imamo puno jednostavniju šemu upravljanja - imamo jednog direktora rudnika i jednog tehničkog direktora rudnika za razliku od prethodnog načina upravljanja gdje smo imali više direktora plus nadzorni odbor", objasnio je Džindić.

Kako je pojasnio, sada je sve jednostavnije i nema nadzornih odbora, a sve je pod direktnim upravljanjem Uprave, generalnog direktora i Nadzornog odbora Elektroprivrede BiH.

"Ovo je prvi i najznačajniji potez u planu restrukturiranja u rudnicima", zaključio je ministar.

Podsjetimo, Parlament je u januaru 2020. jednoglasno usvojio Program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora FBiH.


IZVOR: Vebsajt Klix, 28.08.2020.

Naslov: Redakcija