Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FBIH: Umjesto dosadašnjeg šestomjesečnog roka za podnošenje zahtjeva za finansijsku konsolidaciju, određen je novi do 31.12.2022. godine

03.09.2020.


Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH. Cilj izmjena je produženje rokova za završetak konsolidacije za privredna društva koja su već u ovom postupku, te za prijavu za uključenje onih društava koja posluju s poteškoćama, a iskazala su interes za konsolidaciju.

Pripremajući nova zakonska rješenja, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je, imajući u vidu da je Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 52/2014, 36/2018 i 54/2019) privremenog karaktera, odnosno da započeti postupci finansijske konsolidacije trebaju biti okončani do 31.12.2021. godine i da su privredna društva zahtjeve za odobravanje postupaka mogla podnositi do 8.2.2020. godine, održalo nekoliko sastanaka s privrednim društavima koja bi išla u postupak finansijske konsolidacije, ali po sadašnjim zakonskim aktima to nije bilo moguće.

Uvažavajući stanje ukupne privrede, za vrijeme i poslije proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19), donošenje ovih izmjena Zakona omogućava privrednim društvima da lakše prevaziđu nastale probleme u poslovanju.

Jedno od novopredloženih rješenja je da finansijska konsolidacija društva s većinskim učešćem državnog kapitala može obuhvatiti dugovanja nastala zaključno do 31.12.2019. godine, umjesto sadašnjeg 30.9.2013. godine.

Umjesto dosadašnjeg šestomjesečnog roka za podnošenje zahtjeva za finansijsku konsolidaciju, određen je novi do 31.12.2022. godine.

Trenutno važeće zakonsko rješenje po kojem postupak finansijske konsolidacije ne može trajati duže od 31.12.2021. godine, produženo je do 31.12.2023. godine.

 Novo je i rješenje po kojem finansijska konsolidacija društva sa učešćem državnog kapitala i društva sa stopostotnim učešćem privatnog kapitala može obuhvatiti dugovanja nastala zaključno do 31.12.2019. godine, umjesto dosadašnjeg 30.9.2013. godine.

Novina je i da, ako je nad imovinom društva s većinskim učešćem državnog kapitala koje se konsoliduje u toku postupak prinudnog izvršenja kod poslovnih banaka, nadležni organ vlasti donosi odluku o otvaranju novog računa kod poslovne banke za obavljanje platnih transakcija nad kojim ne može biti provedeno prinudno izvršenje dok traje postupak finansijske konsolidacije. Prema novoj odredbi, za taj postupak više nije potrebna saglasnost Porezne uprave FBiH.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 28.08.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija