Zastava Srbije

ZAKON O ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA U FBIH: Prvi put nakon 30 godina u FBiH posebnim zakonom uređeni status i prava civilnih žrtava rata

03.08.2023.


Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike saopćili su da je usvajanjem Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u FBiH u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH okončan višegodišnji proces pripreme i donošenja ovog zakona. Zakon koji je predložila Vlada Federacije BiH usvojen je danas u Domu naroda svojen sa 44 glasa za, 19 suzdržanih i dva protiv, a prethodno ga je prošle sedmice usvojio i Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

Kako se podsjeća u saopćenju Ministarstva, ovo je prvo posebno zakonsko rješenje iz kojeg će prava ostvariti civilne žrtve rata, te su prvi put nakon 30 godina u FBiH ovakvim zakonom uređeni status i prava civilnih žrtava rata. Današnjom potvrdom Doma naroda, Zakon će stupiti na snagu osam dana od objave u Službenim novinama FBiH, a prema amandmanu koji je predložila Vlada FBiH, primjenjivat će se od 1. januara 2024. godine.

Provedba Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u FBiH je zajednička nadležnost Federacije i kantona kojima je, uz obavezu usklađivanja kantonalnih zakonskih rješenja s ovim zakonom, ostavljena i mogućnost dodatnog unapređenja prava civilnih žrtava rata, u skladu s finansijskim mogućnostima, te potrebama i zahtjevima ovih kategorija.

Iz Ministarstva podsjećaju i da je osnovna svrha Zakona osigurati prava onima koji su tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu pretrpjeli bilo koji oblik torture usljed ratnog djelovanja i postojanja neposredne ratne opasnosti. To se prvenstveno odnosi na status civilne žrtve rata, a Zakon prepoznaje i posebne kategorije ovih žrtava, kao što su žrtve silovanja i djeca rođena nakon čina silovanja, koja su danas odrasle osobe.

- Osim prepoznavanja i uvođenja u pravo djece rođene iz čina silovanja, posebno nam je važno i vraćanje dostojanstva njima i njihovim majkama, a kroz podršku u školovanju ove djece kao najvažnijih promotora istine o njihovim majkama. Cilj je i da oni sami pričaju priču o zločinima koji su njihove majke preživjele i o onome što je odredilo njihove sudbine. Time ovaj zakon doprinosi i borbi protiv predrasuda i stigmatizacije žrtava silovanja i djece rođene iz tog čina - kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Naveo je i da je ukidanjem cenzusa kod porodične naknade ispravljena nepravda prema roditeljima ubijene djece koji imaju primanja veća nego što cenzus dozvoljava.

- Svi roditelji koji su izgubili djecu jednako pate i njihovu patnju ne možemo i ne smijemo ocjenjivati po njihovom materijalnom statusu. To ovaj zakon konačno ispravlja - navodi se u saopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Također se naglašava da usvajanjem ovog zakona Federacija BiH postaje jedinstvena u svijetu. Novina je i ukidanje roka za priznavanje statusa žrtve seksualnog zlostavljanja kao posebnog djela ratnog zločina, te ostavljanje mogućnosti žrtvama silovanja da zločin prijave bilo kad tokom života.

Civilne žrtve rata ovim zakonom ostvaruju i prava na više vrsta novčane naknade, od lične invalidnine, ovisno o stepenu invalidnosti, preko pomoći za tuđu njegu i brigu, do prava na nabavaku ortopedskih pomagala. Dio naknada ostvaruje se iz budžeta Federacije BiH i to u iznosu od 70 posto, dok se 30 posto izdvaja iz kantonalnih budžeta.

Osim socijalne, Zakon je i reparacijske prirode, u smislu da za najviše kategorije predviđa i pravni osnov izjednačavanja mogućnosti u odnosu na osobe bez invaliditeta, a što je utemeljeno u UN konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom. Dodatno, omogućava i reparaciju zbog svega što su ove osobe pretrpjele tokom ratnih razaranja zbog činjenice da ih država nije uspjela zaštititi, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 31.07.2023.

Naslov: Redakcija