Zastava Srbije

PREDUZEĆA U BIH SMANJILA DUGOVANJA PO OSNOVU NEUPLAĆENIH POREZA I AKCIZA: Dug na kraju jula iznosio je skoro 550 miliona maraka i manji je za oko 40 miliona u odnosu na isti period 2019. godine

03.08.2020.


Načelnik Odjeljenja za komunikacije u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH Ratko Kovačević rekao je da je ukupan dug poreskih obveznika 29. jula ove godine iznosio 549,10 miliona maraka.

- Dugovanja po osnovu PDV-a, akciza i carina u julu prošle godine iznosila su 588,39 mil KM. U odnosu na date parametre evidentno je da došlo do smanjenja duga u ovoj godini - naveo je Kovačević.

U UIO su podsjetili da su se, nakon što je početkom 2014. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja ("Sl. glasnik BiH", br. 89/2005 i 100/2013), stekli uslovi za javno objavljivanje naziva dužnika koji imaju neizmirene obaveze po osnovu PDV-a, akcize i carine.

- Pored javne objave dužnika, naknadni teret prinude je smanjen sa 10 na 5 %, a zatezna kamata sa 0,06 na 0,04% svakog dana zakašnjenja izmirenja obaveza - podsjetili su u UIO.

Svi obveznici koji ne žele da se nađu na javno objavljenoj listi dužnika i time ugroze svoju poslovnu reputaciju treba da uplate dugovanja po osnovu indirektnih poreza. Na listama UIO nalaze se svi dužnici čiji je dug veći od 25.000 KM. Takvih je na listi dužnika za PDV i akcize 2.249, dok je na listi carinskih dužnika 88 obveznika.


IZVOR: Vebsajt E-kapija, 02.08.2020.

Naslov: Redakcija