Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

DOM NARODA PSBIH: Podržani principi Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu u institucijama BiH, Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, prihvaćen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi

03.07.2017.


Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH je podržao principe Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kao i Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu u institucijama BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom državnog parlamenta.

Predloženim zakonskim rješenjima predviđa se ukidanje prava na isplatu jubilarne nagrade za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama BiH.

Delegati su usvojili i zaključak prema kojem Dom naroda PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da do isteka druge faze u nadležnoj parlamentarnoj komisiji dostavi amandman s taksativno nabrojanim osobama na koje se odnosi zakon, odnosno ko su izabrani i imenovani zvaničnici, a u skladu sa iznesenim stavovima predstavnika Ministarstva finansija i trezora BiH na sjednici Komisije za finansije i budžet.

Dom naroda je, u drugom krugu glasanja, podržao principe Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja.

Predloženim izmjenama i dopunama se, između ostalog, predviđa da će odredba o zabrani uzgoja životinja u svrhu proizvodnje krzna stupiti na snagu 2028. godine, umjesto 2018. kako je propisano važećim zakonom.

 "S obzirom na to da u BiH trenutno ima više farmi koje se bave uzgojem životinja u svrhu proizvodnje krzna jasno je da će zabrana, koja stupa na snagu uskoro, ovu djelatnost onemogućiti", navodi se, između ostalog, u obrazloženju predloženih rješenja, te dodaje da se trenutno sva proizvodnja krzna u BiH plasira u izvoz.

Dom naroda je usvojio i Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2016. godinu.

Delegati su, takođe, razmatrali Izvještaj komisije Kolegija koji nije postigao saglasnost o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu.

Prema proceduri, delegati su u drugom krugu trebali glasati o predloženom zakonu, međutim, na prijedlog predsjedavajućeg Kluba bošnjačkih delegata Halida Genjca, umjesto toga je usvojen zaključak kojim se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu vraća na ponovni postupak nadležnoj komisiji u amandmanskoj fazi.

Za podnošenje amandmana i dostavljanje izvještaja nadležne komisije primjenjivaće će se rokovi propisani Poslovnikom.

 "Mislim da bi vrijedilo potruditi se da, kao dodatne konsultacije, mogućnost dodatnih amandmana, spasimo ovaj zakon koji, čini mi se ipak ima veliki dio kvalitetnih rješenja i jedan dio koji bi se mogao popraviti", smatra Genjac.

Po njegovim riječima, s malo napora i s određenim korekcijama zakona moglo bi se doći do rješenja prihvatljivog za sve.

 "S obzirom na to da se radi o važnom, obimnom, potrebnom zakonu, koji u ovoj oblasti treba da uredi neka pitanja ili popravi uređenje nekih pitaja kao što su uslovi obavljanja prevoza, inspekcijskog nadzora, carinske kontrole te obaveze plaćanja naknade za korištenje cesta u smislu poboljšanja tih odredbi, predlažem usvajanje zaključka kojim bi se zakon vratio nadležnoj komisiji", ukazao je Genjac.

Delegati su u prvom čitanju prihvatili Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi u prvom čitanju, bez rasprave.

Ovaj prijedlog zakona predviđa da se Upravnoj inspekciji omogućava da, uz neposredni, može vršiti i posredni inspekcijski nadzor uvidom u dokumentaciju za više od 2.200 nevladinih organizacija upisanih u Registar Ministarstva pravde BiH, što, kako je navedeno, zahtijeva znatno manje vremena i proces nadzora čini efikasnijim.

Izmjenama i dopunama ovog zakona, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, osigurava se sistemska primjena Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, te se na tri mjeseca ograničava tehnički mandat i imenovanje vršitelja dužnosti, uz mogućnost produženja za još tri mjeseca samo u naročito opravdanim slučajevima.

Dom naroda prihvatio je bez rasprave Informaciju o pokrenutim arbitražnim postupcima protiv BiH i njenih institucija, koju je dostavilo Pravobranilaštvo BiH.

Prema ovoj informaciji, protiv BiH i njenih institucija vode se arbitražni postupak pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova u Vašingtonu po tužbi "Elektroprivrede Slovenije – Razvoj i inženjering" u vrijednosti od 1.359.645.000 KM.

Pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu u pravnoj stvari tužitelja iz Slovenije, na čelu sa "Vijaduktom", je i tužba protiv BiH u vrijednosti od 102.000.000 KM, kao i arbitraža pred Stalnim sudom u Hagu u pravnoj stvari tužitelja "Štrabag AG" protiv Ministarstva komunikacija i transporta BiH, a riječ je o iznosu od 642.263 eura.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 30.06.2017.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772