Zastava Srbije

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU: Zakon izmijenjen u skladu s presudom Ustavnog suda FBiH. Penzioneri koji su ostvarili starosnu penziju sada imaju pravo zasnivati radni odnos

03.06.2024.


Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da su zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH usvojili izmjenu i dopunu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) kojim se u skladu sa presudom Ustavnog suda FBiH od 9.5.2023. godine, briše član 116. Zakona.

Iz Ministarstva podsjećaju da je ovom presudom član 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO iz 2022. godine proglašen neustavnim. Radi se o članu kojim je dopunjen član 116. Zakona o penzijskom i invalidskom, a kojim je propisana obustava isplate penzije u slučaju sticanja statusa osiguranika u obaveznom osiguranju.

- Član 116. Zakona o PIO, koji je predviđao obustavu isplate penzije korisnicima koji steknu status osiguranika u obaveznom osiguranju, izuzev izuzetaka iz člana 12. tačke c), d), e) i f), brisan je. Time se omogućava korisnicima penzije u Federaciji BiH da istovremeno ostvaruju pravo na starosnu penziju i zasnivaju radni odnos, bez obzira na to da li su ostvarili pravo na punu ili prijevremenu starosnu penziju.

U skladu s tim, izvršena je i dopuna člana 89. Zakona o PIO. Prema ovoj dopuni, isplata penzije se obustavlja u slučaju kada osoba koja ostvaruje porodičnu ili invalidsku penziju zasnuje radni odnos. Razlog za ovu obustavu jeste činjenica da pravo na invalidsku penziju stiče osiguranik kod kojeg je utvrđena I kategorija invalidnosti, odnosno potpuni gubitak radne sposobnosti.

Zakon o PIO propisuje da potpuni gubitak radne sposobnosti (I kategorija invalidnosti) postoji kada se utvrdi da osiguranik nije sposoban za rad na svom radnom mjestu, niti se može osposobiti za druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi. Omogućavanje korisniku invalidske penzije da stiče status osiguranika u obaveznom osiguranju bilo bi u suprotnosti s ovim principom, te bi stvorilo prostor za zloupotrebe i dovelo do povećanja udjela invalidskih penzija u penzijskom sistemu Federacije BiH.

Slični razlozi dovode do obustave isplate porodične penzije u slučaju zasnivanja radnog odnosa. Porodična penzija je izvedeno pravo koje služi kao zaštita članova porodice umrlog korisnika penzije, ali samo ukoliko oni nisu u obaveznom osiguranju i ne ostvaruju prihode po osnovu radnog odnosa.

- Ovim izmjenama i dopunama Zakona o PIO, štitimo temeljne principe na kojima je postavljen penzijski i invalidski sistem osiguranja u Federaciji BiH, te ispunjavamo obavezu shodno presudi Ustavnog suda - navedeno je u saopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.


IZVOR: Izvor: Izvor: Vebsajt Vlade FBiH, 29.05.2024.

Naslov: Redakcija