Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen Rebalans budžeta Republike Srpske za 2022. godinu i 13 zakona. Nastavak sjednice 21. juna 2022. godine

03.06.2022.


Narodna skupština Republike Srpske usvojila je, u prvom dijelu 22. posebne sjednice, Rebalans budžeta Republike Srpske za 2022. godinu i 13 zakona.

Deset zakona usvojeno je po hitnom postupku i to:

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2022. godinu,
 • Zakon o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj,
 • Zakon o dopuni Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske,
 • Zakon o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma,
 • Zakon o izmjeni Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske,
 • Zakon o dopunama Zakona o zapošljavanju stranih državljana i lica bez državljanstva,
 • Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dohodak,
 • Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima,
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o republičkoj upravi i
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o željeznicama Republike Srpske.

U redovnoj proceduri usvojeni su:

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti uz usvojene amandmane,
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva uz prihvaćene amandmane i
 • Zakon o audio-vizuelnim djelatnostima.

Rebalans budžeta Republike Srpske za 2022. godinu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2022. godinu usvojeni su u utorak, prvog dana zasjedanja, jer se o ovim tačkama dnevnog reda narodni poslanici, po zahtjevu Vlade Republike Srpske, izjasnili odmah po okončanju rasprave.

Dvadeset druga redovna sjednica Narodne skupštine biće nastavljena u utorak, 21. juna 2022. godine sa početkom u 10 časova.

Preostale tačke dnevnog reda 22. redovne sjednice:

16. Prijedlog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;
17. Prijedlog zakona o geološkim istraživanjima;
18. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti;
19. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima;
20. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;
21. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju;
22. Nacrt zakona o političkim strankama Republike Srpske – prijedlog narodnog poslanika Perice Bundala;
23. Nacrt Porodičnog zakona;
24. Nacrt zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske;
25. Nacrt zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju;
26. Nacrt zakona o metrologiji u Republici Srpskoj;
27. Nacrt zakona o standardizaciji u Republici Srpskoj;
28. Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske;
29. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju;
30. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici;
31. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu;
32. Кonsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1 - 31. 12. 2021. godine;
33. Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2021. godinu;
34. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Кomisije za koncesije Republike Srpske za 2021. godinu;
35. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske za 2021. godinu;
36. Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa finansijskog plana - Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 1. 1 - 31. 12. 2021. godine;
37. Izvještaj o izvršenju Plana rada i finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 1. 1 - 31. 12. 2021. godine;
38. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prva Bosne i Hercegovine za 2021. godinu;
39. Informacija o dugu sa stanjem na dan 31. 12. 2021. godine;
40. Prijedlog odluke o usvajanju Zoning plana područja posebne namjene “Hašani” po skraćenom postupku;
41. Prijedlog odluke o usvajanju zoning planova urbanih zona područja posebne namjene “Кlekovača”;
42. Izbor i imenovanja.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 01.06.2022.

Naslov: Redakcija