Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALE PRIVREDE U FBIH: Predstavnici poslovne zajednice zadovoljni zakonom o poticanju male privrede

03.06.2021.


Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić je na okrugom stolu s predstavnicima Privredne komore FBiH, Obrtničke komore FBiH i Udruženja poslodavaca FBiH zaključio da će predloženi Zakon o poticanju razvoja male privrede u Federaciji donijeti više sredstava poduzetnicima za realizaciju njihovih projekata.

- Trenutno je puno više aplikanata koji imaju projekte koji su prošli proceduru javnog poziva u smislu da zadovoljavaju kriterije, a zbog nedostatka sredstava nismo u mogućnosti da ispratimo te projekte. Usvajanjem navedenog zakona značajno će biti povećana sredstva i pretpostavljamo da će svi oni koji apliciraju i imaju projekte koji su prošli dobiti sredstva - izjavio je ministar Zukić.

U prethodnih 90 dana organizirana je javna rasprava o zakonu koji je izrađen i zbog usklađivanja sa standardima Evropske unije, odnosno obaveza iz člana 93. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Nacrt zakona usvojio je Parlament FBiH, a ministar Zukić očekuje da će za dvadesetak dana biti razmatran na sjednici Vlade Federacije BiH.

Osim povećanja sredstava dodaje da je važna novina uvođenje Savjeta za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva, gdje je predviđeno da pored predstavnika nadležnih ministarstava za privredu budu uključeni predstavnici Privredne i Obrtničke komora FBiH i Udruženja poslodavaca FBiH.

- Ovo je odličan primjer kako donosioci odluka koristeći resurse poslovne zajednice mogu da pripreme jedno kvalitetno zakonsko rješenje, koje treba doprinijeti da što bolje bude potpomognut rad malih i srednjih preduzeća u FBiH. Zasigurno se radi o znatno većim sredstvima, minimalno su dva i po puta uvećana - rekao je predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić, koji smatra značajnim i osnivanje Savjeta, jer će njegovi članovi doprinijeti razvoju male privrede davanjem svojih prijedloga.

Predsjednik Obrtničke komore Federacije BiH Željko Babić kaže da obrtnici u Federaciji mogu biti zadovoljni donošenjem zakona o poticanju razvoja male privrede.

- U članu 9. predviđen je poticaj starih zanata u smislu nabavke opreme, mašina, edukacije i promocije. Prvi put se dešava da je zakon predvidio da obrtnik koji je samozaposlen nema potrebe da pravi neke velike projekte da bi dobio određena sredstva. Jednostavno treba pristupiti aplikaciji koju je Ministarstvo napravilo, da upiše iznos koji mu je potreban i zašto. Znači ne mora izdvajati velika sredstva za projekte – istakao je Babić.

Također, i predstavnik Udruženja poslodavaca FBiH Husein Al-Baldawi na okruglom stolu pozdravio je sva nastojanja Ministarstva u smislu unapređenja razvoja malih i srednjih preduzeća.

- Svojim aktivnim angažmanom dat ćemo doprinos u cilju dobijanja što kvalitetnijeg zakonskog rješenja. Cijenimo nastojanja Ministarstva koja ulaže u sektor koji je najranjiviji naročito u doba pandemije – poručio je Al-Baldawi.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 31.05.2021.

Naslov: Redakcija