Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU: Usaglašavanje odredaba ovog Zakona ulozi i ovlašćenju notara kao povjerenika suda, u provođenju ostavinskih postupaka od notara kao povjernika suda ali i njihovoj ulozi u drugim slučajevima, kada obavljaju poslove koji se tiču nasljednopravnih odnosa, kao što su sačinjavanje i čuvanje testamenta, uzimanje odgovarajućih izjava nasljednika, sačinjavanja pojedinih nasljednopravnih ugovora


Zakonom o nasljeđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 1/2009 i 55/2009 - ispr. - dalje: Zakon) uređuje se pitanje nasljeđivanja u Republici Srpskoj, krug zakonskih nasljednika, nasljeđivanje po osnovu testamenta, pitanje nasljedno-pravnih ugovora, trenutak prelaska zaostavštine na nasljednike kao i druga pitanja koja se tiču prava nasljeđivanja.

Vlada Republike Srpske utvrdila je 2. juna 2016. godine, na 76. redovnoj sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju.

Razlozi za donošenje navedenog Nacrta zakona zasnivaju se na potrebi usaglašavanja pojedinih odredaba Zakona sa faktičkim stanjem, pitanjima koja se javljaju u raspravljanju zastavštine te drugim pitanjima iz oblasti nasljednopravnih odnosa.

Takođe, bilo je neophodno usaglasiti i prilagoditi odredbe ovog Zakona ulozi i ovlašćenju notara kao povjerenika suda, u provođenju ostavinskih postupaka od notara kao povjernika suda ali i njihovoj ulozi u drugim slučajevima,kada obavljaju poslove koji se tiču nasljednopravnih odnosa, kao što su sačinjavanje i čuvanje testamenta, uzimanje odgovarajućih izjava nasljednika, sačinjavanja pojedinih nasljednopravnih ugovora.

Kada su u pitanju ovlašćenja datih notaru u oblasti nasljednopravnih odnosa, bilo je neophodno izvršiti izmjene u dijelu kojim se definiše da se i na notare primjenjiju prava ali i dužnosti i zabrane koje važe za sudije u vršenju tih poslova.

S obzirom da pojedini instituti i pravila propisana u važećem Zakonu u suštini nikada nisu bili u primjeni ili je njihova primjena prestala, bilo ih je potrebno ibrisati iz pozitivnog zakonodavstva.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 02.06.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772