Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOJ POLICIJI RS: Prijedlogom zakona se vrši harmonizacija sa novim Zakonom o radu


Sudska policija Republike Srpske prepoznatljiv je faktor koji doprinosi bezbjednosti i efikasnosti rada pravosudnih institucija, uživa povjerenje sudija, tužilaca kao i samih građana.

Poslove u okviru svoje nadležnosti vrši na osnovu Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 53/2012) te Krivičnog zakona Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 49/2003, 108/2004, 37/2006, 70/2006, 73/2010, 1/2012 i 67/2013), Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 12/2010, 117/2011 i 98/2013) i Zakona o sudovima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 37/2012, 14/2014 - odluka US, 44/2015 i 39/2016 - odluka US), kao i pravilima koja donosi predsjednik Vrhovnog suda RS.

Vlada Republike Srpske utvrdila je 2. juna 2016. godine, na 76. redovnoj sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji RS.

Navedenim zakonskim rješenjem su uređeni nadležnost, ovlašćenja, djelokrug rada i osnovi organizacije i rukovođenja u Sudskoj policiji, sredstva za rad, dužnosti i prava, činovi i zvanja zaposlenih, posebne dužnosti i prava iz radnog odnosa, disciplinska i materijalna odgovornost, javnost rada i saradnja sa drugim organima i organizacijama i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad ove ustanove.

U cilju poboljšanja efikasnosti u radu Sudske policije RS, nakon pažljive analize dosadašnje primjene Zakona o sudskoj policiji Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011 - dalje: Zakon), bilo je potrebno izmijeniti i dopuniti te korigovati pojedine nedorečenosti i predložiti određena rješenja koja su značajna u pogledu funkcionisanja ove ustanove kao i ekonomičnosti.

Prijedlogom zakona se vrši harmonizacija zakonskih propisa, odnosno usklađivanje ovog Zakona sa novim Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016), usklađivanje određenih neusaglašenih propisa, između ostalog, kod strukture zaposlenih u Sudskoj policiji, načina zapošljavanja, obuke i stručnih usavršavanja, napredovanja u službi, disciplinske odgovornosti, te otklanjanja određenih tehničkih propusta u Zakonu.

Prijedlog zakona će u narednom periodu biti upućen i u skupštinsku proceduru.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 02.06.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772