Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

RADNIČKE KARTICE U RS JOŠ UVIJEK NA ČEKANJU

03.05.2019.


Uvođenje radničkih kartica u Republici Srpskoj u cilju sprečavanja rada na crno, najavljuje se još od 2017. godine, a kartice su prema najavama iz prošle godine trebale biti već u upotrebi od početka 2019. godine.

Realizaciju projekta izdavanja digitalnih radničkih kartica najavili su iz Ministarstva finansija RS još u novembru 2017. godine.

Odlukom Vlade je odobreno finansiranje 1.000.000 KM iz sredstava javnih investicija, a procedura u vezi sa realizacijom projekata biće sprovedena u narednom periodu – saopšteno je iz Ministarstva finansija RS u novembru 2017. godine.

Potom je i bivši ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS iz prošlog saziva Vlade ovog entiteta, Milenko Savanović u junu 2018. godine najavio uvođenje radničkih kartica od početka 2019. godine.

To je opredeljenje Vlade još od pre nekoliko godina i mi ćemo, budite sigurni, istrajati na tome – rekao je Milenko Savanović, u junu prošle godine.

Ministarstvo finansija RS započelo je sa ovim procesom te je u plan nabavki naknadno dodalo i izradu elektronskih kartica za radnike, a vrednost projekta je procenjena na nešto više od milion KM.

Međutim, kako su početkom godine rekli u Ministarstvu finansija RS, proces nabavke koji je bio raspisan po otvorenom postupku, poništen je 15. oktobra 2018. godine, a tada je u toku bio novi proces.

Trenutno je u toku novi tender, jer je prethodni poništen rešenjem Kancelarije za razmatranje žalbi – rekli su tada u ministarstvu.

U obrazloženju ranijeg Rešenja o poništenju procesa nabavke je navedeno da je "zaprimljena žalba potencijalnog ponuđača "Galaxy Code BH" d.o.o. Sarajevo od 23.08.2018. godine, protiv tenderske dokumentacije koju je žalilac preuzeo sa portala Agencije dana 23.08.2018. godine, a ista je zaprimljena na protokol ugovornog organa 27.08.2018. godine, nakon otvaranja ponuda.

Postupajući po žalbi, ugovorni organ u roku je doneo odluku o obustavljanju/prekidu postupka dodele ugovora do konačnog rešenja po žalbi od strane Kancelarije za razmatranje žalbi kao drugostepenog organa."

Ministarstvo finansija RS je potom 21. januara ove godine izabralo firme "Eastcode" iz Banjaluke i "Cards print" iz Pančeva kao najpovoljnije za ovaj posao vredan 1,2 miliona KM.

Međutim, tri meseca kasnije Ministarstvo finansija je donelo novo rešenje o poništenju postupka u kojem je navedeno da se postupak poništava zbog "dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka javne nabavke".

S obzirom na to da je ponovo poništen tender za izradu radničkih kartica u RS izvesno je da ovaj projekat neće biti realizovan "početkom ove godine", pa se ranija obećanja Vlade RS mogu oceniti kao neispunjena.


IZVOR: Vebsajt Srpskainfo, Tanja Vukomanović, 29.04.2019.

Naslov. Redakcija