Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE: Kamata nastala po osnovu neplaćenih javnih prihoda, sa stanjem na 31. decembar 2016. godine, otpisuje se u cijelosti ako obveznik glavnicu plati najkasnije do 5. maja 2019. godine

03.05.2019.


Prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode ("Sl. novine FBiH", br. 34/2018), kamata koja je nastala po osnovu neplaćenih javnih prihoda, sa stanjem na 31. decembar 2016. godine, otpisuje se u cijelosti ako obveznik glavnicu plati najkasnije do 5. maja 2019. godine. S obzirom na to da je do isteka roka ostalo još nekoliko dana Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike da uplate glavni dug i na taj način ostvare pravo na otpis kamata koje se obračunavaju na dug do 31. decembra 2016. godine, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode podnosi se na Obrascu ZAOK, neposredno ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno gdje je sjedište ili adresa podnosioca zahtjeva.

Za sve dodatne informacije porezni obveznici se mogu obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba u dijelu "Kontakti".


IZVOR: Vebsajt BHRT, 29.04.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija