Zastava Srbije

ZAKLJUČENE 563 SUDSKE NAGODBE

03.05.2018.


Prvostepeni i drugostepeni sudovi u Bosni i Hercegovini zaključili su 563 sudske nagodbe tokom "Sedmica sudske nagodbe" od 16. do 27. aprila 2018. godine.

Najviše sudskih nagodbi je sklopljeno u Općinskom sudu u Tuzli (94), Osnovnom sudu u Banja Luci (79), Osnovnom sudu u Gradišci (40), Osnovnom sudu u Sokocu (30) i Općinskom sudu u Sarajevu (28).

Kao najpogodniji za zaključenje sudske nagodbe bili su predmeti koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i potraživanja, isplatu neisplaćenih plata i otpremnine, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa i materijalna davanja.

Prema posljednjim podacima koje analizira i prati Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), od početka godine do sada ukupno je zaključeno 2.467 sudskih nagodbi.

Radi se o načinu mirnog rješavanja sporova koji je češće u primjeni od 2012. godine, od kada je aktuelna implementacija različitih aktivnosti unapređenja rada sudova u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa kojeg su finansirale vlade Norveške i Švedske i Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II kojeg finansira Vlada Norveške.

Imajući u vidu da je sudska nagodba jedan od manje korištenih načina rješavanja sporova u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine, VSTV izražava zadovoljstvo da građani prihvataju ovaj način rješavanja sporova koji je brži i efikasniji, a same stranke su zadovoljnije ishodom spora i uslugom suda.

Istovremeno, VSTV je zadovoljno što sudovi pokazuju spremnost da mijenjaju svoj pristup u radu i unapređuju efikasnost pravosuđa i sudskih postupaka, smanjujući broj neriješenih predmeta i pružajući bolju uslugu građanima.

VSTV BiH će, u saradnji sa sudovima, nastaviti promociju mirnih načina rješavanja sporova i kontinuirano provoditi mjere koje utiču na efikasno procesuiranje predmeta, što je u skladu sa preporukama Evropske komisije iznesenim u okviru Strukturalnog dijaloga o pravosuđu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije i mjerama predviđenim u Strategiji za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz VSTV-a.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 30.04.2018.

Naslov: Redakcija