Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O IZNOŠENJU I UNOŠENJU EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA, KONVERTIBILNIH MARAKA, ČEKOVA I HARTIJA OD VRIJEDNOSTI: Cilj Uredbe je harmonizacija sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa standardima i preporukama Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca. Predviđeno je da se iznos koji fizičko lice može iznijeti iz zemlje povećava sa 2.500 evra na 10.000 evra, uz efektivni strani novac koji je prijavio pri ulasku u zemlju i koji je podigao sa deviznog računa, odnosno devizne štedne knjižice, o čemu dobija ispravu od banke

03.05.2017.


Cilj Uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o iznošenju i unošenju efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i hartija od vrijednosti jeste ispunjavanje obaveza iz Akcionog plana BiH za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca.

Cilj je i harmonizacija sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa standardima i preporukama Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca /FATF/.

Uredbu je Vlada Republike Srpske utvrdila u srijedu, 26. aprila, a ispunjavanje obaveza iz Akcionog plana BiH doprinijelo bi uklanjanju BiH sa FATF "sive liste", rečeno je u Ministarstvu finansija Republike Srpske.

Uredbom su propisani uslovi i način unošenja i iznošenja efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i hartija od vrijednosti u putničkom saobraćaju, poštanskim i drugim pošiljkama u inostranstvo i iz inostranstva.

Predviđeno je da se iznos koji fizičko lice može iznijeti iz zemlje povećava sa 2.500 evra na 10.000 evra, uz efektivni strani novac koji je prijavio pri ulasku u zemlju i koji je podigao sa deviznog računa, odnosno devizne štedne knjižice, o čemu dobija ispravu od banke.

Propisuje se obaveza fizičkom licu da, osim efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka i čekova, prijavi hartije od vrijednosti i sve ostale fizički prenosive instrumente plaćanja u skladu sa propisom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Međunarodne obaveze BiH i Republike Srpske u oblasti sprečavanja pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma proizlaze iz članstva u Komitetu Savjeta Evrope za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti /Manival/, pokrenute posebne procedure u okviru FATF i Konvencije Savjeta Evrope o pranju, traženju, zapljeni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i finansiranju terorizma, čija je BiH potpisnica.

Preporuke FATF postavljaju sveobuhvatan i konzistentan okvir mjera koje države treba da primijene da bi se borile protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 27. aprila 2017. godine, po hitnom postupku, Zakon o dopuni Zakona o društvima za osiguranje čiji je cilj harmonizacija sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa standardima FATF.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 01.05.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772