Zastava Srbije

POSLODAVCI DA NE OTPUŠTAJU ZAPOSLENE

03.04.2020.


Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske zahtijeva od poslodavaca kod kojih se odvija proizvodni proces i radnici redovno obavljaju poslove i radne zadatke da se bezuslovno pridržavaju mjera i preporuka nadležnih institucija i zdravstvenih ustanova u vezi sa virusom korona.

"Na taj način bi bilo zaštićeno zdravlje svakog radnika, imajući u vidu odredbe Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017), Zakona o zaštiti na radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2008 i 13/2010), Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 i 66/2018) i kolektivnih ugovora koji propisuju obavezu poslodavcu da radnicima obezbijedi sigurno radno mjesto i zdravu radnu sredinu", navodi se u zaključcima koje je donijelo Predsjedništvo Saveza sindikata na vanrednoj sjednici u Banjaluci.

Posebnu zaštitu, kako se navodi, potrebno je obezbijediti trudnicama, majkama sa djecom do sedam godina i radnicima sa hronočnim oboljenjima, a radi sprovođenja mjera zaštite zdravlja potreban je i pojačan inspekcijski nadzor.

Predsjedništvo Saveza sindikata traži od poslodavaca u Republici Srpskoj da ne otpuštaju radnike i da isplaćuju plate u punom iznosu.

U zaključcima se navodi i da poslodavci kojima je odlukom nadležnih organa vlasti u Srpskoj i BiH zabranjeno obavljanje djelatnosti treba da zajedno sa sindikatom od Vlade Srpske zahtijevaju donošenje dodatnih ekonomskih mjera.

"Tim mjerama bi se omogućile pogodnosti s ciljem obezbjeđivanja radnicima sredstava za uplatu poreza i doprinosa na platu za mart, a da poslodavac snosi troškove neto plate, te da se razmotri mogućnost, ukoliko to preduzeće i dalje ne bude radilo, da se od aprila isplaćuje naknada plate u bruto iznosu", ističu iz Predsjedništva Saveza sindikata.

Zatraženo je i da poslodavci koji zbog smanjenja prihoda, pada proizvodnje ili problema u nabavci repromaterijala ili plasmanu gotovih proizvoda imaju poteškoće u poslovanju u pregovorima sa sindikatom iskoriste sve mogućnosti propisane Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima koji se odnose na rad od kuće, kompenzaciju prekovremenih sati, plaćeno odsustvo, korišćenje godišnjih odmora, preraspodjelu radnog vremena, skraćeno radno vrijeme...

U zaključcima se zahtijeva i da se radnicima koji u vrijeme vanrednog stanja imaju povećan obim posla i rade pod otežanim uslovima rada uveća plata.

"Radnicima koji su zaraženi virusom korona ili su im rješenjem nadležnih organa propisane mjere samoizolacije ili karantina zbog zaraznih bolesti treba da se isplaćuje naknada plate zbog privremene spriječenosti za rad /bolovanja/ u iznosu od 90 odsto plate koju bi radnik ostvario da je bio na radu", navodi se u zaključcima.

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju("Sl. glasnik RS", br. 18/1999, 51/2001, 70/2001, 51/2003, 57/2003 - ispr.,17/2008, 1/2009, 106/2009, 39/2016 - odluka US, 110/2016 i 94/2019), dodaje se, prvih 30 dana naknade za bolovanje snosi poslodavac, a preko 30 dana naknade plate u iznosu od 90 odsto snosi Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske poziva sve radnike u Srpskoj da ne potpisuju sporazumne prekide radnog odnosa ili zahtjeve za neplaćeno odsustvo, jer na taj način gube zakonom zagarantovana prava na otpremninu, otkazni rok, novčanu naknadu na Zavodu za zapošljavanje Srpske u slučaju nezaposlenosti koja iznosi najmanje 416 KM i traje najduže do dvije godine, te uplatu doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje.

Upućen je poziv svim članovima Sindikata da se obrate Službi za besplatnu pravnu pomoć ovog sindikata te granskim sindikatima ukoliko postoji povreda prava iz radnog odnosa /zaštita na radu, najava eventualnog otpuštanja radnika, neisplaćivanje plate.../.

Predsjedištvo Saveza sindikata traži od Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Srpske da na svojoj zvaničnoj veb stranici pojasne i daju obrazloženje instituta iz Zakona o radu u vanrednom stanju.

To se odnosi na rad od kuće, evidentiranje radnog vremena, skraćeno radno vrijeme, korištenje godišnjeg odmora iz predthodne godine, korišćenje godišnjeg odmora iz tekuće godine, plaćeno odsustvo, institut "čekanja posla", neplaćeno odsustvo, tehnološki i ekonomski višak, sporazumni prekid radnog odnosa i slično, kako ne bi došlo do pogoršane primjene ovih instituta od poslodavaca i radnika.

Od Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske zatraženo je da isplati naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad sa posebnim akcentom na naknadu plate u slučaju bolovanja zbog zaraznih bolesti.

Predsjedništvo Saveza sindikata smatra da je s ciljem realizacije navedenih zahtjeva i predloženih mjera potreban intezivan socijalni dijalog između Vlade Srpske, Unije udruženja poslodavaca Srpske, Privredne komore Srpske i Saveza sindikata Srpske.

Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske analiziralo je situaciju zbog pojave virusa korona i proglašenja vanrednog stanja u Republici Srpskoj, te njegov uticaj na ekonomiju i društvo sa posebnim akcentom na podršku zaposlenima i očuvanju poslovne aktivnosti, te je konstatovalo da je situacija u Srpskoj teška, ali ne i dramatična.

Data je podrška svim mjerama i preporukama koje su donijele nadležne institucije s ciljem zaštite života i zdravlja radnika i cjelokupnog stanovništva, a kako se ističe, obaveza je svih da se donesene mjere poštuju i sprovode bez izuzetaka kako bi se zaštitilo zdravlje i smanjila mogućnost zaraze.

Na sjednici je konstatovano i da radnici u ovom trenutku pokazuju posebnu odgovornost prema institucijama i kompanijama u kojima rade na prvim linijama odbrane, ne štedeći sebe i svoje zdravlje, pokazujući koliko je njihov rad važan za cjelokupnu zajednicu.

Konstatovano je i da su najteže pogođene oblasti ugostiteljstvo, turizam i saobraćaj, ali da u preduzećima i ustanovama gdje postoji organizovan sindikat i gdje su radnici upoznati o svojim pravima nema otpuštanja radnika i smanjenja plata.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 31.03.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija