Zastava Srbije

DONIJET ZAKLJUČAK O NABAVCI BRAŠNA U REPUBLICI SRPSKOJ

03.04.2020.


Republički štab zadužio je Ministarstvo trgovine i turizma da hitno izvrši nabavku 75 tona za stanovništvo u Drvaru (16 tona), Petrovcu (16 tona), Grahovu (8 tona), Glamoču (10 tona), Čajniču (15 tona), Krupi na Uni (4 tone), Jezeru (3 tone), Kupresu (1 tona), Driniću (1 tona), Istočnom Mostaru (0,75 tona) i Istočnom Drvaru (0,25 tona).

Za raspodjelu brašna stanovništvu zaduženi su načelnici ovih opština i opštinski štabovi Civilne zaštite.

NAPOMENA: Svi dosadašnji zaključci Republičkog štaba za vanredne situacije dostupni su na Portalu Vlade Republike Srpske u sekciji "Republički štabaza vanredne situacije – Akti", https://www.vladars.net, kao i stranici Koronavirus u Srpskoj, https://koronavirususrpskoj.com/


IZVOR: Vebsajt Vlade, 1.04.2020.

Naslov: Redakcija