Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

NACRT ZAKONA O BEZBJEDNOSTI KRITIČNIH INFRASTRUKTURA U RS: Određuju se konkretni subjekti koji čine kritičnu infrastrukturu, propisuju obaveze i odgovornost subjekata kritične infrastrukture

03.04.2019.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj.

Ovim zakonom uređuje se kritična infrastruktura Republike Srpske, sektori kritične infrastrukture u Republici Srpskoj, upravljanje kritičnim infrastrukturama, obaveza izrade analize rizika, bezbjednosnog plana objekata iz sektora kritične infrastrukture, bezbjednosni koordinator i bezbjednosni menadžer za kritičnu infrastrukturu, saradnja u oblasti kritične infrastrukture, postupanje sa zaštićenim podacima, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i prekršajne odredbe.

Kritične infrastrukture su sistemi, mreže i objekti od posebne važnosti, čije uništavanje ili ugrožavanje može izazvati ozbiljan poremećaj u slobodnom kretanju ljudi, prevozu robe i pružanju usluga, negativno uticati na unutrašnju bezbjednost, zdravlje i živote ljudi, imovinu, životnu sredinu, spoljnu bezbjednost, ekonomsku stabilnost, te neprekidno funkcionisanje republičkih organa.

Razlog za donošenje Zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj sadržan je u činjenici da ne postoji važeći propis koji na jedinstven način uređuje oblast zaštite kritične infrastrukture. Imajući u vidu važnost objekata kritične infrastrukture, njihova zaštita je od značaja za funkcionisanje Republike Srpske. Poremećaji u radu kritične infrastrukture mogu dovesti do ozbiljnih i dugoročnih oštećenja, te njihova zaštita predstavlja kompleksan sistem bezbjednosne opreme i procedura koje se moraju poštovati da bi bezbjednost bila na najvišem mogućem nivou. Dostupnost, pouzdanost i otpornost kritične infrastrukture je od suštinske važnosti za bezbjednost, što ukazuje na potrebu da se odrede konkretni subjekti koji čine kritičnu infrastrukturu, da se u ovoj oblasti propišu obaveze i ustanovi odgovornost subjekata kritične infrastrukture, kao i da se bezbjednost kritične infrastrukture razvija i unapređuje uz podršku svih nadležnih institucija.

Pored navedenog, razlog za donošenje Zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj jeste i preuzimanje pravnih izvora Evropske unije, odnosno usklađivanje zakonodavstva Republike Srpske sa propisima Evropske unije.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 29.03.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija