Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, te nacrti zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija

03.03.2023.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 10. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, po hitnom postupku.

Ovom zakonom, uređuje se poseban Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, propisuje se koja lica i koji lični podaci pravosnažno osuđenih lica se upisuju u Registar, nadležni organ za vođenje Registra, te način čuvanja i davanja na korištenje podataka iz Registra.

U odnosu na važeći zakon, predloženim rješenjima se predviđa upis u Registar šireg kruga lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv polnog integriteta izvršena na štetu djece i maloljetnih lica.

Naime, od Ministarstva unutrašnjih poslova, kao resorno nadležnog za vođenje Registra dostavljena je Inicijativa za izmjenu Zakona, jer su se u primjeni pojavile određene nejasnoće u vezi sa upisom u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koja su ta djela učinila po drugim važećim zakonima a koja se vode u kaznenoj evidenciji kod nadležnih organa Republike Srpske, kao i za lica koja u Republici Srpskoj imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište, a ne vode se u kaznenoj evidenciji nadležnog organa u Republici Srpskoj.

Takođe, ukazala se potreba da se u zakonu pojasne norme, koje se odnose na pojam “mjesto stanovanja”, što stvara određene zloupotrebe za lica koja se u Registru vode, a izbjegavaju obaveze utvrđene ovim zakonom, na način da kao mjesto stanovanja prijavljuju granične opštine u Federaciji.

Podršku kao i predlaganju određenih rješenja dao je i Ombudsman za djecu Republike Srpske.

Imajući u vidu navedeno, bilo je neophodno pristupiti donošenju novog Zakona o posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim je između ostalog, propisano novo krivično djelo neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, s obzirom da se nakon tragičnog događaja samoubistva mladića zbog objavljivanja snimka i ismijavanja na društvenim mrežama, koji se dogodio u oktobru 2022. godine, utvrdila potreba da se takvo ponašanje sankcioniše.

Shodno tome, propisano je da ko objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju, video-zapis, film ili fonogram ličnog karaktera, bez pristanka lica koje je spis sastavilo ili na koga se spis odnosi, odnosno bez pristanka lica koje je prikazano na portretu, fotografiji, video-zapisu ili filmu ili čiji je glas snimljen na fonogramu ili bez pristanka drugog lica čiji se pristanak po zakonu traži, a takvo objavljivanje ili prikazivanje je imalo ili moglo da ima štetne posljedice po lični život tog lica, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.

Ako je usljed djela teže narušeno zdravlje lica čiji je spis, portret ili snimak objavljen, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do pet godina, a ako je to dovelo do smrtne posljedice, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

Nacrtom zakona vrši se usklađivanje zakonodavstva sa Istanbulskom konvencijom te se na novi način propisuje krivično djelo polno uznemiravanje i novo krivično djelo zloupotreba fotografije i video zapisa polno eksplicitnog sadržaja.

Ovim izmjenama propisiju se i krivična djela protiv časti i ugleda, isključenje protivpravnosti kod ovih krivičnih djela i gonjenje za krivičnih djela protiv časti i ugleda.

Takođe se vrši izmjena zakonodavstva kod krivičnog djela krađa električne energije ili toplotne energije ili prirodnog gasa, promjena porodičnih prilika i povreda ugleda suda.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske.

Navedenim izmjenama i dopunama izvršeno je usklađivanje sa odredbama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim je uvedena kazna doživotnog zatvora za najteža krivična djela i najteže oblike teških krivičnih djela, kako bi se normativno uredio način izvršenja izrečene kazne doživotnog zatvora, te je bilo neophodno i terminološki uskladiti odredbe Zakona sa odgovarajućim odredbama Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Takođe, detaljno su propisane procedure za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora i zamjenika direktora u ustanovama za izvršenje krivičnih i prekršanih sankcija u Republici Srpskoj, pomoćnike direktora i procedure za prijem u radni odnos ostalih zaposlenih.

Isto tako, u primjeni Zakona uočeni su određeni tehnički nedostaci i nedorečenosti koji su u ovom zakonu ispravljeni.

Vlada Republike Srpske utvrdila je, na sjednici, po hitnom postupku Prijedlog zakona o Gradu Prnjavor i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske. Navedeni zakoni će se naći pred poslanicima na narednoj sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske.

Trenutno u Republici Srpskoj deset jedinica lokalne samouprave ima status grada, pa bi, usvajanjem Prijedloga ovih zakona, Republika Srpska dobila 11. grad.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o spoljnotrgovinskom prometu Republike Srpske za period januar-decembar 2022. godine.

Ukupan spoljnotrgovinski promet Republike Srpske u 2022. godini iznosio je više od 12,6 milijardi KM i veći je za oko 2,6 milijardi KM, odnosno za 26,01% u odnosu na 2021. godinu kada je iznosio oko 10 milijardi KM.

U 2022. godini u odnosu na 2021. godinu zabilježen je rast uvoza i izvoza iz Republike Srpske. Ukupan izvoz Republike Srpske u 2022. godini povećan je za 22,69%, a uvoz za 28,62%.

Najvažniji spoljnotrgovinski partneri Republike Srpske u 2022. godini bili su: Srbija 2,14 milijardi KM (ili 16,97% ukupne razmjene), Italija sa 1,87 milijarde KM (14,81%), Njemačka 1,20 milijardi KM (9,50%), Hrvatska 1,17 milijardi KM (9,31%) i Slovenija 1,04 milijarde KM (8,28%).

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o načinu finansiranja Programa neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnice za 2023. godinu.

Sredstva za finansiranje Programa obezbjeđuju se u budžetu Republike Srpske za 2023. godinu u iznosu od 2.000.000,00 KM. Podsjećamo, Narodna Skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, kojim je propisano da će Vlada Republike Srpske donijeti Odluku o načinu finansiranja Programa neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnice.

Ova dijagnostička zdravstvena usluga u Republici Srpskoj biće jednako dostupna za sve osiguranike kojima ona bude potrebna, odnosno medicinski indikovana, te u skladu sa odredbama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila u septembru 2022. godine. Kako je predviđeno ovim Zakonom, Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja, uz saglasnost ministra, donio je prethodno Program kojim se utvrđuju indikacije i način ostvarivanja prava na dijagnostičku proceduru neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnice. Program je izrađen od strane zdravstvene struke, tačnije doktora medicine, specijalista Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 02.03.2023.

Naslov: Redakcija