Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: 15. marta 2023. godine 2. redovna sjednica - Razmatranje Nacrta zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom, te prijedloga odluka

03.03.2023.


Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

2. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za srijedu, 15.03.2023. godine u 10 sati. 

Za 2. redovnu sjednicu predlažem sljedeći 

D N E V N I R E D:

1. Nacrt Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom,

2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH “Autocesta na Koridoru Vc” za period od 20 godina,

3. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta izgradnja tramvajske pruge Ilidža - Hrasnica,

4. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo e-Mobility,

5. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Široka Draga privrednog društva Imres d.o.o. Livno sa Prijedlogom zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu Imres d.o.o. Livno,

6.  Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Dževa privrednog društva “Vjetroelektrane” d.o.o. Glamoč sa Prijedlogom zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu “Vjetroelektrane” d.o.o. Glamoč,

7. Informacija o primjeni postojeće Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH u 2023. godini do usvajanja nove Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja 2021.-2027. godina,

8. Informacija o statusu Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, (Dopis Vlade FBiH)

9. Izbori i imenovanja.


IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, 28.02.2023.

Naslov: Redakcija