Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O PODRŠCI PORODICAMA S DJECOM: Predloženim zakonom kao osnovna se uređuju pravo na dječiji dohotak i novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu

03.03.2020.


 

Ključni su ciljevi Nacrta zakona, koji je, nakon što je krajem 2019. godine dobio podršku u Predstavničkom domu, većinom glasova usvojen i u Domu naroda Parlamenta FBiH, jesu uspostava socijalno pravednijeg i financijski održivog sistema zaštite porodica s djecom, ukidanje diskriminacija po osnovu mjesta življenja i izjednačavanje prava djece u Federaciji BiH, ublažavanje posljedica siromaštva porodica, te kroz materijalna davanja pomoći porodicama u podizanju, odgoju i zbinjavanju djece na području Federacije BiH.

Uzimajući u obzir da je postojeći sistem zaštite porodice u FBiH neujednačen, te da se razlikuje od kantona do kantona, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je kroz ovaj zakon sistemski ukinuo diskriminaciju i doveo do ravnopravnog statusa prava djece u Federaciji.

Predloženim zakonom kao osnovna se uređuju pravo na dječiji dohotak i novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu.

Isplata naknade plate porodilja u radnom odnosu, za vrijeme odsustva s posla, zbog trudnoće, porođaja i njege djeteta, bit će nastavljena u skladu s propisima iz oblasti socijalne i dječije zaštite do početka primjene ovog zakona, nakon čega će biti regulisana propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Ostala prava iz važećeg federalnog zakona neće biti dokinuta, nego će u cijelosti biti data u nadležnost kantonima i jedinicama lokalne samouprave.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, osnovica za utvrđivanje visine prava iz ovog zakona je prosječna neto plaća u Federaciji BiH ostvarena u prošloj godini.

Takođe, definisano je da je prvostepeni organ za rješavanje u postupcima utvrđivanja prava nadležna općinska služba, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike drugostepeni organ za ostvarivanje prava na dječiji dodatak. Za ostvarivanje prava na novčanu pomoć porodilji, koja nije u radnom odnosu, drugostepeni organ je kantonalno ministarstvo nadležno za oblast socijalne i dječije zaštite.

Uzimajući u obzir trenutno stanje ostvarivanja prava, utvrđenih postojećim zakonima u oblasti zaštite porodice s djecom, te nejednakost u ostvarivanju prava koja su posljedica nejednakih finansijskih mogućnosti kantona, novim rješenjima predviđeno je da dječiji dodatak bude finansiran iz budžeta Federacije BiH.

Ovim zakonskim rješenjem kantonalni budžeti će biti fiskalno rasterećeni, što će omogućiti osiguranje sredstava za finansiranje ostalih prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite.

U dijelu Zakona obrađena je i Dječija nedjelja, koja će, kao i do sada, biti obilježavana prve sedmice u oktobru s ciljem podsticanja i organizovanja raznovrsnih kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih promovisanju Konvencije o pravima djeteta i poduzimanja drugih mjera i akcija za unapređenje razvoja brige o djeci i direktne podrške djeci radi njihovog efikasnijeg odgoja, obrazovanja i inkluzije, kao i podrške djeci koja izlaze iz sistema javne brige, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.


IZVOR: Vebsajt Vlada FBiH, 27.02.2020.

Naslov: Redakcija