Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

DO 31. MARTA 2017. GODINE ROK ZA DOSTAVLJANJE GODIŠNJEG OBRAČUNA DOPRINOSA ZA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA: Obračun doprinosa dostavlja se na Obrascu 1002 - Mjesečna prijave poreza po odbitku (prijava doprinosa), koji se počev od 1. januara 2017. godine, Poreskoj upravi isključivo dostavlja upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, u elektronskom obliku i potpisan elektronskim potpisom

03.03.2017.


Iz Poreske uprave Republike Srpske obavještavaju nosioce komercijalnih i nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, da su dužni da najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu dostave godišnji obračun doprinosa Poreskoj upravi RS.

Kako su saopštili, obračun doprinosa dostavlja se na Obrascu 1002 - Mjesečna prijave poreza po odbitku (prijava doprinosa), koji se počev od 1. januara 2017. godine, Poreskoj upravi isključivo dostavlja upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, u elektronskom obliku i potpisan elektronskim potpisom.

S tim u vezi, Poreska uprava će, u ime nosilaca porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koji su Poreskoj upravi dali ovlašćenje da u njihovo ime može podnositi poreske prijave, na osnovu podataka iz službenih evidencija, kreirati obračun doprinosa za 2016. godinu (Obrazac 1002 - Mjesečna prijava poreza po odbitku) i isti evidentirati na Jedinstvenoj evidenciji o prijavljenim i uplaćenim porezima, koju vodi Poreska uprava.

Saglasnost za davanje ovlašćenja Poreskoj upravi za elektronsko podnošenje poreskih prijava, nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstva mogu predati u područnim jedinicama Poreske uprave.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 02.03.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772