Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA: Rok za komentare 10. mart 2016. godine


U skladu sa Smjernicama za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona ("Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012) Ministarstvo industrije, eneretike i rudarstva izradilo je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima.

Primjedbe i komentare na Nacrt zakona možete dostaviti do 10. marta 2016. godine putem maila-a: e.salcin@mier.vladars.net. 


Izvor: Vebsajt Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, 02.03.2016.