Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: Započeta Deseta redovna sjednica - Utvrđen dnevni red


Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske počeli su 2. marta 2016. godine Desetu redovnu sjednicu usvajanjem dnevnog reda na kojem se nalazi 16 tačaka.

Narodna skupština Republike Srpske zaključila je na početku zasjedanja sa 43 glasova "za" da se o tački dnevnog reda Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima, koji je na ponovno odlučivanje vraćen na zahtjev predsjednika Republike, ne obavlja rasprava jer je zakon već jednom prošao parlamentarnu raspravu.

Sa predloženog dnevnog reda povučene su dvije tačke - Izvještaj Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina o implementaciji Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina u periodu od 2009. do 2015. godine, kao i Informacija o provedenoj proceduri javne nabavke konkursa za "Izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja memorijalnog centra u Spomen – području Donja Gradina".

"Dan za glasanje", u okviru kojeg će se poslanici izjasniti o obrađenim tačkama dnevnog reda Desete redovne sjednice, biće organizovan u četvrtak, 4. marta 2016. godine sa početkom u 14.00 časova.

Tokom Desete sjednice poslanici bi trebali da obrade sljedeće tačke dnevnog reda:

 1. Poslanička pitanja i odgovori – "Aktuelni čas";
 2. Prijedlog zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima – po hitnom postupku – prijedlog Kluba poslanika SDS – SRS RS;
 3. Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima – ponovno odlučivanje na zahtjev predsjednika Republike;
 4. Prijedlog zakona o oružju i municiji;
 5. Nacrt zakona o visini stope zatezne kamate – prijedlog klubova poslanika SDS – SRS RS, PDP, NDP i poslaničke grupe Napredna Srpska;
 6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova;
 7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara;
 8. Prijedlog Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2016. godinu;
 9. Prijedlog strategije razvoja obrazovanja Republike Srpske za period 2016. – 2021. godine;
 10. Nacrt strategije podsticanja stranih ulaganja u Republiku Srpsku od 2015. do 2020. godine;
 11. Nacrt strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2016 – 2020. godina;
 12. Izvještaj Anketnog odbora za utvrđivanje činjenica o djelovanju nadležnih organa i organizacija u vezi poplava u maju 2014. godine;
 13. Izvještaj Odbora za bezbjednost o održanom Okruglom stolu na temu "Zaštita i spasavanje ljudi i materijalnih dobara u vanrednim situacijama – mjesto i uloga civilne zaštite";
 14. Informacija o aktuelnom stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj;
 15. Informacija o aktivnostima Republike Srpske u oblastima regionalne i institucionalne saradnje;
 16. Izbor i imenovanja.

Izvor: Press služba Skupštine Srpske, 02.03.2016.