Zastava Srbije

STRATEGIJA ZA UNAPREĐENJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI U PRAVOSUĐU BIH: U naredna četiri mjeseca sve pravosudne institucije izradiće akcione planove, a potom početi sa njihovom primjenom, sve sa ciljem podizanja rodne ravnopravnosti na viši nivo

03.02.2022.


Započela implementacija Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u svim pravosudnim institucijama u BiH.

Tek kada nam fokus bude usmjeren na kreiranje radnog okruženja koje je usmjereno na kreiranje jednakih mogućnosti, možemo očekivati ostvarivanje punog potencijala i muškaraca i žena u bilo kojoj oblasti rada, pa i u pravosuđu, poručuje Azra Čivić, koja je imenovana za ambasadoricu promovisanja važnosti unapređenja rodne ravnopravnosti u pravosuđu.

Čivić je uposlenica Osnovnog suda u Bijeljini, jedne od četiri ciljne pravosudne institucije u kojima je započeta primjena Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH, kako bi se razvio model za njenu najefikasniju implementaciju, koji će slijediti i sve druge pravosudne institucije. U fazi pilotiranja učestvovali su i Kantonalni sud u Sarajevu, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo i Tužilaštvo Brčko distrikta BiH, u kojima su također imenovani ambasadori i ambasadorice.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, Strategiju za unapređenje rodne ravopravnosti u pravosuđu usvojilo je 2020. godine, čime je napravljen najznačajniji korak, a ono što sada slijedi, jeste izrada akcionih planova u svim pravosudnim institucijama, koji zapravo predstavljaju alat za potpunu implementaciju Strategije.

Brojne dosadašnje analize i istraživanja pokazuju da bh. društvo nije rodno osviješteno, odnosno da nivo rodne ravnopravnosti još uvijek nije na željenom nivou, što je situacija i u bh. pravosuđu.

Kako Čivić ističe, odluka o imenovanju ambasadora i ambasadorica do sada se pokazala vrlo efikasnom, jer je prvenstveno doprinijela uspostavljanju saradnje između različitih pravosudnih institucija, što je od iznimne važnosti ukoliko želimo ujednačeno djelovanje pravosudnih institucija u ovoj oblasti.

Pored nje, za ambasadore su imenovani i Edin Šaćirović iz Tužilaštva KS, Samir Beganović iz Tužilaštva Brčko distrikta BiH i Hana Hajdo Ferhatović iz Kantonalnog suda u Sarajevu, koji aktivno učestvuju u koordinaciji procesa kreiranja akcionih planova za implementaciju Strategije.

"Naizgled nam se čini da smo društvo jednakih vrijednosti, ali kada se suštinski počnemo baviti ovim pitanjem, jer oblast rodne ravnopravnosti je iznimno raznolika, vidimo zapravo koliko svako od nas ima predrasuda i stereotipa, kojih najčešće nismo ni svjesni. To se pokazalo i tokom radionica koje je VSTV BiH u januaru ove godine, organizovalo za predstavnike svih 102 pravosudne institucije, ali ono što je važno jeste činjenica da u pravosudnim institucijama postoji volja i spremnost da se unaprijedi oblast rodne ravnopravnosti, kao i da se prepoznaje njen značaj u kvaliteti i efikasnosti rada pravosudnih institucija", naglašava Čivić.

Tokom sedam jednodnevnih radionica koje je VSTV BiH organizovao uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Švedske u BiH, predstavnicima/ama pravosudnih institucija predstavljena je Strategija, kao i načini izrade akcionih planova za njenu implementaciju, a svoja iskustva predstavili su i švedski eksperti iz ove oblasti, koji su partneri VSTV-a BiH u realizaciji projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, koji se velikim dijelom bavi pitanjem rodne ravnopravnosti.

U naredna četiri mjeseca, sve pravosudne institucije izradit će akcione planove, a potom početi sa njihovom primjenom sve sa ciljem podizanja rodne ravnopravnosti na viši nivo.

"Moramo znati da nama kao građanima i građankama, treba biti važan rad sudija i sutkinja, a ne pitanje njihovog spola. Važne su nam odluke koje donose i koje ćemo vrednovati na osnovu pravnih parametara, a ne na osnovu toga da li je odluku donijela žena ili muškarac. Trebamo imati tu vrstu osviještenosti da rodna ravnopravnost nije borba za veća prava žena, već za uspostavljanje jednakih mogućnosti. Nema poslova rezervisanih, uslovno rečeno, samo za jedan spol", naglašava Čivić, i dodaje da se i u kontekstu pravosuđa polazi od istih pretpostavki.

Cilj Strategije i akcionih planova, nije izbalansirati odnos prema ženama u pravosuđu, već izgraditi sistem koji će osigurati ravnopravan položaj oba spola, kao i osigurati jednak pristup pravdi, bez obzira na spol/rod svakog građanina/ke.

VSTV BiH već godinama realizuje brojne aktivnosti koje za cilj imaju unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu, a što bi u konačnici trebalo doprinijeti i kreiranju sistema jednakih prilika za svakog građanina i građanku. Proces implementacije Strategije, VSTV BiH provodi u saradnji sa Švedskom nacionalnom sudskom administracijom.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 31.01.2022.

Naslov: Redakcija